ĐÃ MUỘN LẮM RỒI.

Đã muộn lắm rồi dân tộc ơi   dathaoqutrn.com

Không còn đường chạy hết phương rồi,

Áo quần rách nát thân đầy máu,

Cái lủ tham tàn việt cộng ơi!

DTQT.

Cá chết.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.