TỈNH CHƯA?

Dã-Thảo nhận được email này của một người bạn; Tựa đề là “TỈNH CHƯA?” tiếp theo đó là Hung Lê, nhưng bài thì do một cựu đảng viên csvn Minh Đức Lê  viết; cuối bài lại ký Chúc Trần nên Dã-Thảo không biết ai là tác giả để xin phép, xin thông cảm.

Thấy có lý nên DT copy rồi trang trí một tí xíu cho gọn;

Để post lên share cùng các bạn;

Đọc để nhìn thấy một người CSVN tự nhận xét về chính họ như thế nào. Cựu đảng viên thì chắc cũng cở bảy tám mươi, họ lại để sau tên, như vậy chắc cựu đảng viên này đang ở Úc hoặc ở Mỹ cùng con cháu rồi cũng nên!

Không biết mấy “ông” cộng sản gộc ở trên chớp bu của cái gọi là XHCNVN tự nhận xoét về chính họ như thế nào mà thấy vẫn cứ thao thao bất tuyệt … Rồi vẫn cứ tiếp tục uy hiếp dân lành, vẫn tham nhũng, vẫn bưng bô tàu phù và vẫn sống phây phây, không hề biết dân sống chết ra sao!

DTQT 20/02/2017

ti%cc%89nh-chua  < please click here và, mời bạn đọc “Tỉnh Chưa” của Chúc Trần.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.