KÊU GỌI TỔNG BIỂU TÌNH.

     Dã-Thảo mới nhận được email Fwd, Kêu gọi biểu tình ngày 05/03/2017 theo lời Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Hôm nay là 02/03/2017, Nghe anh bạn đọc lời kêu gọi mà lòng xúc động vô cùng, Để ủng hộ  Linh Mục và tất cả công dân yêu nước sẽ tham dự cuộc biểu tình tại Việt Nam, DT xin được post lên website của mình để phổ biến tin tức này theo phương tiện mà DT có thể làm được. Xin gởi đến các Anh Chị  tham dự cuộc biểu tình lòng thương yêu kính mến của DT, Chúc thành công.

     Subject: Kêu gọi tổng biểu tình ngày 5-3-2017 theo lời Linh mục Nguyễn Văn Lý – YouTube

https://youtu.be/tODGIpv9pI4  < Please click

Dã-Thảo đưa link này từ internet xuống hôm nay, hy vọng Các Bạn sẽ mở ra xem đựơc.

Thân mến 

DTQT,  02/05/2018.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.