TÔI BÁN KẸO KÉO.

Cải tạo về…tôi bán kẹo kéo!

Đói đầu gối bò, đói cái bụng réo!

Kéo dài cây kẹo, kéo ngắn cuộc đời.

Đến trường bán kẹo, học trò chẳng cười.

Nhịn ăn mua kẹo, giúp thầy kiếm lời.

Vòng quay con số, vòng xoay cuộc đời.

Chỉ mong thời cuộc, cũng xoay vần thôi.

Chỉ mong một sớm, thấy cờ sao rơi.

Lá cờ tắm máu, cũng rách tả tơi.

Chỉ còn cái cáng, treo màu xanh trời.

Trần Nguyễn Diệu Nguyên

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.