VỀ VỚI TỔ QUỐC ĐI ANH.

Lại sắp đến 30/04 nữa rồi,

Lòng mình thật lo âu hồi hộp,

Ăn thấy không ngon, ngủ thấy không yên.

Bây giờ vẫn còn ngồi đánh máy,

Gởi Anh mấy vần thơ.

Mời bạn click vào link dưới để đọc tiếp.

Thân mến, DTQT.

Về Với Tổ Quốc Đi Anh < Please click.

800GB00WWX3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.