Biện Pháp Chế Tài CSVN.

Mời bạn xem một Video về vụ án Mẹ Nấm

Dã-Thảo thành thật xin lỗi bạn đọc vì, video này đã bị lấy xuống.

DTQT. 17/01/2018

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s