NHỮNG NGƯỜI LÍNH MỸ…SAU CUỘC CHIẾN.

Kính thưa Bạn Đọc,

     Dã-Thảo đọc “Những Người Lính Mỹ…Sau Cuộc Chiến” của Nguyễn Duy An, được biết qua lời giới thiệu của trang Website “Buồn Vui Đời Lính”, “Nguyễn Duy An là người Á Châu đầu tiên đảm nhận chức vụ Senior Vice President National Geographic, đó là một tổ chức văn hóa lớn nhất thế giới. Bài viết của Ông mang theo một thông tin đặc biệt”.

     Nguyễn Duy An viết rất tự nhiên, thành thật, và rất cảm động. DT viết ở đây không nói hết được cảm xúc của mình khi đọc văn Duy-An nên, Thảo mời bạn click vào link dưới để cùng đọc. Enjoy reading!

     Thân mến, DTQT.

Những Người Lính Mỹ…Sau Cuộc Chiến   < Please click.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.