THẬT LÀ TUYỆT VỜI

     Kinh thưa Bạn Đọc,

   Video “Thật Là Tuyệt Vời” này Dã-Thảo mới nhận được của Anh Longkangaroo. Xem xong Thảo chuyển đến các bạn ngay để cùng thưởng thức, hay lắm. Mời bạn click vào link dưới:

 https://www.wimp.com/brass- band-multitasker/ Please click

Thân mến,

Kỷ niệm ngày cuối mùa Đông ở Úc

DTQT.  31/08/2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.