HOA KỲ RA TỐI HẬU THƯ PHẢN ĐỐI…

Mời Bạn theo dõi bản tin do đài RFA phát thanh tối ngày 06/04/2018: Hoa Kỳ ra Tối Hậu Thư phản đối Bản Án mà VN đã tuyên án cho sáu nhà hoạt động dân chủ. Dã-Thảo mới đưa từ internet xuống. Bây giờ bên Mỹ là tối ngày 06/04/2018.

DTQT. 07/04/2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.