NHẬT KÝ MỖI NGÀY

Thưa Các Bạn,

     Xin share với Các Bạn video này của Trần Nhật Phong, “Nhật Ký Mỗi Ngày số 067” nói về việc 15/06/2018 này Nguyễn Xuân Phúc sẽ họp quốc hội để bỏ phiếu ký sắc lệnh cho tàu thuê đất (gọi là Tô Giới) 99 năm. Rất đáng nghe và chia xẻ với tất cả các Bạn trong và ngoài nước, Dã-Thảo nghe mà xót xa quá, đau thương quá cho dân Việt Nam! Mời Bạn click vào mũi tên và lắng nghe, video dài khoảng 59:11phút, hơi lâu xin Bạn chọn giờ thích hợp để nghe. Nhất là Các Bạn trong nước cố gắng nghe để có thể làm một điều gì đó tự cứu lấy mình và giúp nhau đoàn kết cứu nước cứu dân. Mong lắm, mong lắm!

Thân mến,

DTQT. 01/06/2018.

One thought on “NHẬT KÝ MỖI NGÀY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.