THƯỢNG TOẠ THÍCH THÔNG LAI NÓI CHUYỆN.

Cùng Bạn Đọc,

     Mời Bạn nghe Thượng Tọa Thích Thông Lai nói chuyện cùng đồng bào trong và ngoài nước. Dã -Thảo hân hạnh giới thiệu đến các bạn vì Thầy nói rất hay. 

     Video tiếp theo là cuộc biểu tình chưa từng thấy của các Tu Sĩ Phật Giáo tại California. 

Thân mến,

DTQT. 19/06/2018.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.