CHAMELEON (CON TẮC KÈ)

Cùng Bạn Đọc,

Dã-Thảo đọc bài thơ dưới đây của một người Bạn trên Web, “Chameleon” – Con Tắc Kè, con vật thường thay đổi màu sắc của mình theo cây lá mà nó bám trên cây để không ai nhìn ra hoặc bắt lấy nó. Không nhớ rõ mình đọc ngày nào. Nhưng bài thơ thật ra rất là dễ thương như Chị nói về cái tánh thường hay thay đổi bất thưởng của Chị. Thảo thấy Thảo cũng vậy khi vui khi buồn vì thế cho nên Thảo cũng làm một bài thơ đáp lại cho vui.

Bây giờ ngồi một mình đọc lại Thảo thấy thú vị và muốn post lên trang nhà, mời Bạn đọc cùng chia xẻ. Thảo không nhớ ngày đọc nên để ngày hôm nay vậy. Chúc Bạn Một Ngày Vui.

Thân mến,

DTQT. 16/02/2021.

Photo Kinemator via Wikimedia Commons. Distributed under a CCBYSA3.0 license.

Chameleon,

Chameleon like I change my color

Moody one day and easygoing the next

I can be annoying perhaps at times

Or loving and caring in the very next instant

Don’t construe my words or emotions according to your thoughts

I am versatile, I am confusingly unique

Admitting how I really am, is very liberating

YDWP;

Chameleon (Con Tắc Kè)

Như tôi thay đổi màu của tôi

Moody một ngày và easygoing tiếp theo

Tôi có thể sẽ gây phiền nhiễu ở đôi  lần

Hoặc yêu thương và chăm sóc ngay lập tức

Xin đừng ràng buộc tôi từ cách nói

Hoặc cảm xúc của tôi theo suy nghĩ của bạn

Tôi linh hoạt, tôi hoàn toàn đặc biệt

Vì như thế nên tôi thực sự rất giải  thoát

DTQT dịch bài thơ ở trên sang tiếng Việt.

********************

Và dưới đây Dã-Thảo có làm một bài thơ đáp lại cho bạn YDWP

CHAMELEON

I think we all like that dear,
Not to worry not to be cheer,
Sometimes the mood have change, Or to be changed,
To protect ourselves from fear.
I’m not fifty, I’m over seventy,
But I still take that Chameleon,
Like a good advice, always,
To go through life to the end.

DTQT. 16/02/21

Dã-Thảo chuyển bài thơ tiếng Anh của mình ra tiếng Việt

NGƯỜI HAY THAY ĐỔI

Tôi nghĩ chúng ta đều thế cả,

Không nên quá buồn không quá vui,

Thỉnh thoảng phải thay hay bị thay,

Để bảo vệ mình không phải sợ.

Tôi không năm mươi, bảy mươi hơn,

Nhưng tôi vẫn thường giống Kỳ Nhông

Luôn lấy đó một lời khuyên tốt,

Để đi cho đến cuối cuộc đời.

DTQT. 16/02/2021

Photo Kinemator via Wikimedia Commons. Distributed under a CCBYSA3.0 license.

CHAMELEON

Panther Chameleon . Photo Tom Junek via Wikimedia Commons. Distributed under a CCBYSA3.0 license.

16 thoughts on “CHAMELEON (CON TẮC KÈ)

  1. nguyenhueporteetroite

    Hình mấy con tắc kè đẹp quá chị Dã Thảo.
    Nó mang tất cả những màu sắc quanh nó, cũng như con người thay đổi ý kiến, cách cư xử để thích hợp với môi trường quanh họ.
    Sadly, cũng có nhiều political chameleon.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.