“Hận Đồ Bàn” EWI solo

Reblog this on dathaoqutrn.com

NGUYENMK'S THƠ

Tháng bảy, có một ngày miền nam khắc ghi niềm uất hận. Ngày mà âm mưu dài lâu để thêu đốt một dân tộc, một giống nòi và ngày đó cũng đã kết thúc bằng một ngày đen tối khác, trong cái tham vọng của những kẻ cuồng ngông “chủ nghĩa đại đồng” mà chủ trương thôn tính một đất nước, cùng đồng hóa biến non sông ấy trở thành lãnh địa của họ là tối hậu.

Hận Đồ Bàn khúc hát của nhạc sĩ Xuân Tiên vang lên giữa thời binh loạn, phân ly. Lời ca chứa đầy xót thương cùng ai oán số phận một triều đại vàng son lừng uy suốt năm trăm năm, để rồi chỉ trong mười năm suy biến bại vong. Có lẽ khúc hát ngẹn hờn ấy vẫn chưa đủ sức vọng động tâm hồn một dân tộc có thừa thiếu bốn nghìn…

View original post 129 more words

10 thoughts on ““Hận Đồ Bàn” EWI solo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.