ĐÃ MUỘN LẮM RỒI.

Đã muộn lắm rồi dân tộc ơi   dathaoqutrn.com

Không còn đường chạy hết phương rồi,

Áo quần rách nát thân đầy máu,

Cái lủ tham tàn việt cộng ơi!

DTQT.

Cá chết.

Advertisements