DONALD TRUMP VẠCH TRẦN…

Cùng Bạn Đọc,

     Mời Bạn nghe tin cập nhật ở Mỹ. Dã-Thảo reblog video này từ LẠC VIỆT TV trên  internet.

Thân mến,

DTQT. 10/03/2019

hoa lan 31

Advertisements