GIÃ TỪ

     Dã-Thảo mời các bạn click vào “GIÃ TỪ”. Trang này bạn sẽ thấy hình những con nhộng hóa bướm, DT đưa từ “Online Pictures-Cocoon Butterflies” vào để kèm theo thư viết giã từ Hoàng Nam Phương, khi bạn theo chồng về Mỹ năm 1982.

DTQT.

Giã Từ.   <Xin click ở đây.

D&amp;J-29

Advertisements