TIN MỚI 02/03/2019. USA

Cùng Bạn Đọc,

     Mời Bạn xem video hôm nay TT Mỹ nói chuyện cùng toàn thể đồng bào, không phải chỉ ở Mỹ mà hầu như cho tất cả những người ở các nước khác trên thế giới. Hãy lắng nghe! Bảo đảm không mất thì giờ của các Bạn.

Thân mến,

DTQT. 02/02/2019

hoa lan 26

Advertisements