VÔ CÙNG CẢM KÍCH.

Cùng Bạn Đọc,

     Mời Các Bạn click vào video này để nghe tin Cộng Đồng Việt Nam ủng hộ Tổng Thống Trump. Dã-Thảo đang vừa nghe vừa post lên trang nhà, đang rất vui mừng và, hy vọng nước Việt Nam của chúng ta sẽ thoát khỏi tay cộng sản. Xin share cùng Các Bạn tin vui này. 

Thân mến,

DTQT. 07/11/2018.

Advertisements