TRANG TRUYỆN NGẮN.

1- Hạt Cát Trong Lòng Con Trai.

2- Walking on a strange land.

3- Đi Trên Đất Lạ. Tác giả chuyển ngữ)

4- You can call me “mother”.

5- Con Có Thể Gọi Ta Bằng Mẹ. (Tác giả chuyển ngữ)

6- Dòng Máu Đỏ Chảy Xuống.

7- Bởi Bóng Đêm Vây Phủ. 

8- Một Ngày Về Ngoại.

9- Nhật Ký Của Hà.

10- The fifth daughter.

11- Ngừơi Con Gái Thứ Năm. (Tác giả chuyển ngữ)

12- THE GREENHOUSE.docx edited.

13- CĂN NHÀ XANH. (Tác giả chuyển ngữ)

14- Giã Từ.

15- NƯỚC MẤT NHÀ TAN

 

Advertisements