BÀI HỌC CUỐI CÙNG.

Thưa Bạn Đọc

     Dã-Thảo xin gởi đến bài thơ của anh Nguyễn Đình Tri, trước đây anh là một cựu sĩ quan được biệt phái về đi dạy học, hiện tại anh vẫn còn ở Việt Nam, anh có bài thơ gởi đến các em học sinh trong nước, “Bài Học Cuối Cùng”. Dã-Thảo hy vọng các em học sinh trong nước ngày nay đọc bài thơ này và suy ngẫm. Các em sẽ tự hỏi mình và hỏi bạn: Làm thế nào để giữ nước  trước hiểm họa diệt vong?

Bài thơ thật cảm động. Cảm ơn anh NĐT đã gởi cho Dã-Thảo bài thơ này.

“Giờ đoàn kết đương đầu với giặc

Bảo vệ  quê hương đất tổ  Vua Hùng”.

Không phải bằng lời phản đối chung chung

Bằng công lý và luật công quốc tế

Bằng sức mạnh lòng dân đáng kể

Bằng quyết công năm tháng kiên trì.

——————————

“Thầy già rồi,

Không còn trên bục giảng như xưa,

Giờ gởi lại các em bài học cuối”. 

    NĐT.

Bài học cuối cùng  < Xin click ở đây.

Hoi An N

Hội An.