I LOST EVERYTHING IN NEED (Dã-Thảo)

Dear Friends, 

     I’m writing “My life Story 20” and, I’m so sad that why I can’t continue, I dropped there in the middle. I couldn’t control myself keep on crying, my eyes are blurring, my runny noses causing me throttled. I’m sorry, but I have a poem for you to read in the meantime so, I can control myself, and continue to write.

     Thảo đang viết “Chuyện Đời Tôi” nhưng vì buồn quá nên không thể tiếp tục, phải dừng lại nửa chừng. Thảo cứ khóc nên mắt mờ đi, nước mũi khiến mình ngột thở. Cho Thảo xin lỗi, nhưng Thảo có bài thơ mới làm, bằng Anh Ngữ, Thảo post lên mời Bạn đọc lúc này, rồi Thảo sẽ bình tỉnh lại và viết tiếp.

Thân mến,

DTQT. 18/10/2019 

“I Lost Everything In Need”

I lost my homeland to the communist.
                                                      And I lost everything in need,                                                    Including the father
For my three children,

I, myself brought them up,
In here, Australia, land of peace,
My love husband had the other,
My heart was broken into many pieces.

The first thing is a beautiful family 
The second thing is a beautiful memory,
Together they must be forever,
            Never disappear in the future.

But they are gone, and could not be coming back,

I am crying, am I?

They’re in the past, far-away from here,

Smiling or crying,

Both are the same thing.       

Dã-Thảo chuyển ngữ:

Tôi Mất Tất Cả Những Cần Thiết

Tôi mất quê hương vì cộng sản,

Tôi mất hết những gì cần thiết,

Kể cả Bố

Của các con tôi.

 

Tôi một mình nuôi con khôn lớn,

Ở nơi đây, nước Úc yên lành,

Người chồng yêu đã theo người khác,

Cắt tim tôi ra thành nhiều lát.

 

Trước hết mất một gia đình đẹp,

Điều thứ hai những kỷ niệm sâu,

Đáng lẽ ra là phải tồn tại,

Không bao giờ bị mất tương lai.

 

Nhưng tất cả đi, không trở lại,

Tôi đang khóc, sao tôi lại khóc?

Là quá khứ xa đây lắm rồi

Cười hay khóc cũng giống nhau thôi.

DTQT. 18/10/2019.Scan0283 (3)Ngày Trở Về Đứng Trước Bàn Thờ Ba Me ở Hội An năm 1998.