THE TOUCHING SHADOWS. (Pensitivity101 & Dã-Thảo)

Cùng Bạn Đọc,

     Dã-Thảo đến thăm Trang nhà của Pensitivity101, đọc bài thơ dễ thương của Pensiti, bên cạnh đó bức hình chụp đưa lên trang cũng dịu vời, vì thế cho nên khi nhìn tấm hình, Dã-Thảo có làm bảy câu thơ tặng Pensiti, cầu mong cho thế giới hòa bình. Hôm nay mở website của mình, DT thấy câu khuyến khích và cảm ơn của Pensiti nên Thảo copy cả hai bài thơ, post lên trang nhà, đặt một tên chung: “The Touching Shadows”. Mời Bạn Đọc cùng xem.

Thân mến,

DTQT. 07/12/2019

Dear Friends,

     Da-Thao visiting the site of Ms. Pensitivity101, read her Thursday photo prompt, lovely poem, Shimmer #write photos. Besides that the photo, she posted on the site also graceful, softly, for that reason I was making, 7 sentences, poem as a gift for her, praying for world peace. Today when I opened my website, I see her thanks and comments, so I copied her and my poem, posted on my side, but I preferred both of them to have one name: “The Touching Shadows”. Read them, please all my Dear Friends.

With kind regards.

DTQT. 07/12/2019. 

write-photo-5-dec.jpg PensivitiPensitivity, look at this photo senses the poem below.

Pensitivity, cám cảnh tấm hình này làm nên bài thơ dưới

Shimmer.

Out of the blue comes to silver,
Reaching, touching shadows,
A shimmer on the horizon
Gathering and calling to the sun.
Darkness haunts inland,
Cloud cover a blanket
Stealing over the glistening water
Reflecting light but not heat.
Cold and chilly,
The landscape answers,
Perhaps not out of the blue
But becoming part of it.

Bài dịch: tiếng Việt của Dã-Thảo.

Ánh Sáng Lờ Mờ.

Thình lình trời đổi màu xám bạc,

Với tay dài kết nối cùng nhau

Lờ mờ ở tận chân trời,

Cùng nhau gọi lớn, mặt trời đến đây.

Bóng tối xâm lăng toàn cả đảo, 

Mây xám bao quanh, một dãy mền,

Cắp hết long lanh của nước,

Phản chiếu ánh sáng, nhưng không hơi nóng.

Lạnh lẻo vô cùng, run lẩy bẩy,

Cảnh trí liền trả lời lại rằng,

Có lẽ không phải thình lình,

Nhưng bản chất Đất Trời là vậy đó.

Dã-Thảo dịch, 07/12/2019 

header002.jpg Penivio 101 This is the photo on The Pensitivity101 website.

Đây là bức hình trên Trang Nhà Pensitivity101.

Cám cảnh bức hình này, Dã-Thảo làm bài thơ dưới tặng Pensitivity.

Look at this photo, I made this poem for her, as a gift. 

Pray For Changes 

The light blue sky,
Touching the dark seawater,
At the farther of the horizontal,
The Heaven and the Earth,
Would share the sun, same time,
Bring peace to the world,
No more war and fight.

For you Pensitivity101
DTQT.
dathaoqutrn.com

Cầu Cho Thay Đổi

Bầu trời xanh nhè nhẹ,

Chạm vào nước biển đông,

Ở chân trời xa thẳm,

Trời và Đất chạm nhau,

Muốn chia đều mặt trời,

Cùng một lần với nhau,

Mang thế giới hòa bình,

Không chiến tranh đánh nữa.

Dã-Thảo chuyển ngữ, 07/12/2019.