IF I DIE BEFORE YOU WAKE.

Thưa Bạn Đọc,

Cùng Anh Long,

     Cảm ơn Anh Longkangaroo đã Fwd link này cho Dã-Thảo.

     Đây là bài hát của một quân nhân Mỹ ngoài chiến tuyến viết cho người yêu ở quê nhà: “Nếu Anh Chết Trước Khi Em Thức Giấc”, Dã-Thảo đọc và nghe trên “net” sáng nay, thấy thắm thiết và nhớ nhà nhớ nước. Không về thăm được vì già, sức khỏe kém, không làm gì được cho đất nước thì về làm chi??? Về để khoe thì không nên về phải không Anh Long!            Mà có gì để khoe đâu…sống xứ người cũng quần quật suốt ngày mới có đủ để lo cho chồng con, tay làm hàm nhai, đi làm đóng thuế, 20% đến 30%, có nhiều người có lợi tức cao phải đóng 40% đến 50% đó nhé! Già thì lãnh lương hưu bù lại, đau yếu có chính phủ lo hết. Dĩ nhiên ở đây cũng có người không cần đến sự giúp đỡ của chính phủ vì họ có thể tự lo được cho mình. Ở đây được cái là tự do ai muốn làm gì thì làm, miễn đừng phạm luật, có chừng đó mà ai cũng muốn bỏ nước ra đi! Dã-Thảo copy bài hát và video này từ blog “Đặc San Lâm Viên” do Anh Longkangaroo chuyển qua. Có lời nữa, Bạn có thể hát theo!              

     Bài hát này đã được Bùi Phạm Thành dịch thành thơ. Để tưởng niệm ngày Chiến Sĩ Trận Vong” 30/05 hằng năm.

Thân mến.

DTQT. 30/05/2018.

Nếu Anh Chết Khi Em Còn Yên Giấc

If I Die Before You WakeBack home now I know you’re probably sleeping,
Over here it’s the middle of the day.
I finally found some time to write a letter,
Sitting here a half a world away.

I heard about all them folks protesting,
As if I really want this war.
But that don’t stop me from believing
There’s just some things worth fighting for.

And if I die before you wake,
I pray the world will take
A good look at what God’s given us.

If we could only understand
Everything is in His hands.
All we need is a little faith and trust.
I want you to know it ain’t too high a price to pay
If I die before you wake.

Tell everybody that I miss them,
and I can’t wait to get back home.
Until then, I’ll serve my country
and be proud to wear this uniform.

No, it ain’t too high a price to pay
If I die before you wake.

Sung by: Dustin Evans
Written by: Dustin Evans, Rick Tiger, and Dave Brainard

Nếu Anh Chết Khi Em Còn Yên GiấcỞ quê nhà chắc em còn yên giấc,
Ở nơi đây đã là giữa một ngày.
Chút thì giờ viết thư cho em biết,
Từ nửa vòng trái đất mãi xa đây.

Anh nghe nói họ biểu tình hàng ngày,
Làm như thể anh là người gây chiến.
Nhưng nó không làm lòng anh lay chuyển,
Chống xâm lăng là nghĩa vụ đáng làm.

Nếu anh chết khi em còn yên giấc,
Anh chỉ mong thế giới hãy nhìn xem,
Nhìn thật kỹ những gì ta đang có.

Nếu chúng ta lúc nào cũng hiểu rõ,
Chuyện thế gian là do ở mệnh trời.
Ta chỉ cần chút tin tưởng mà thôi,
Thì sẽ thấy không có gì quá đắt.

Nếu anh chết khi em còn yên giấc.
Nhắn với mọi người rằng anh nhớ họ,
Và anh mong được trở lại quê nhà.
Giữ quê hương anh phải ở nơi xa,
Và hãnh diện mặc trên người quân phục.

Không, giá phải trả không hề quá đắt,
Nếu anh chết khi em còn yên giấc.

Dịch thơ: Bùi Phạm Thành 
Để tưởng niệm ngày Chiến Sĩ Trận Vong 30 tháng 5