KHI EM ĐÁNH CẮP.

Khi Em Đánh Cắp
Khi em đánh cắp  < Xin click ở đây.

     Khi em còn ở khoảng tuổi một hai hoặc ba tuổi, lấy một vật gì không phải là của em, thì đó chưa phải là hành động ăn cắp thật sự vì ở tuổi đó em chưa ý thức được rằng cái gì là của em và cái gì không phải là của em. Em lấy vì em quá thích vật đó mà thôi. Trường hợp như thế mẹ không nên “ồn ào” khiến em sợ hãi vì sự giận dữ của mẹ, mẹ chỉ cần nhắc em rằng: “Đó là đồ chơi của bạn em không phải của em, em cũng có nhiều đồ chơi khác ở nhà cũng đẹp và tốt không kém gì của bạn em vậy”.

Mời bạn click vào link trên.

DTQT.