TONY and JORDAN.

     Sau hai tiếng đồng hồ làm vườn chiều nay, Dã-Thảo cảm thấy khỏe hơn lúc sáng thức dậy, với hai gót chân sưng nơi khớp xương đau lắm tưởng không đi đứng được, sau buổi điểm tâm và uống hết các loại thuốc dành cho mình, DT thử lần ra vườn với Mi Mi, cô Mèo đen dễ thương của DT. Thấy cỏ dại mọc nhiều, vậy là lôi dụng cụ ngồi xuống say sưa với công việc, cô Mèo đen thấy Mẹ làm cũng bắt chước làm theo, đưa mũi ngửi đưa tay khèo, khiến mình vui làm việc không biết mệt. Lúc đứng lên lúc ngồi xuống, đi tới đi lui, không còn cảm thấy đau nữa, mặc dầu  vẫn còn sưng. Mừng quá! Phải thưởng mới được.

     Cơm chiều xong là sà vào PC ngay. Bây giờ Dã-Thảo mời bạn xem Tony và Jordan, magician, biểu diễn tài nghệ của mình. Xin click vào link dưới, enjoy: !!!