CỖ XE TỨ MÃ

     Sao mà đúng quá Phan Huy, DT không có tài làm thơ như PH nhưng reblog post này DT làm được liền, ủng hộ PH hết mình!.
Thân mến,
DTQT.

THƠ PHAN HUY MPH

Đường lên xã nghĩa quanh co,
Cỗ xe tứ mã vừa bò vừa đi,
Con trước kéo, con sau trì,
Con thì chạy tới, con thì chạy lui.
Ngót thế kỷ đã qua rồi,
Xe còn ì ạch tại nơi khởi hành.
Khách ngồi gục xuống gật lên,
Khoáng cho bốn ngựa tung hoành vó câu.
Con ngựa tổng Lú dẫn đầu
Suốt ngày nhăn nhó, càu nhàu, thở than:
“Còn lâu mới đến địa đàng
Đường xa thăm thẳm, thênh thang, mịt mù.
Bến bờ chủ nghĩa nơi đâu?
Mà sao chỉ thấy vực sâu, rừng già.
Trăm năm thoắt đã vèo qua,
Liệu trăm năm nữa có ra đường hầm.”
Con ngựa thủ tướng lỳ lầm,
Gục đầu máng cỏ, vừa gầm vừa ăn:
“Hơi đâu hỏi chuyện hoang đàng,
Lê nin, Các mác chỉ toàn láo thôi.
Nay cờ đã đến tay rồi,
Còn không chịu phất…

View original post 173 more words