THỎA HIỆP BÍ MẬT 05/07/2020

Cùng Bạn Đọc,

     Dã-Thảo xem hai video này “Thỏa Hiệp Bí Mật 05/07/2020”, bán nước của bọn cộng sản Việt Nam trên internet (youtube) nên reblog lên trang nhà để các Bạn cùng xem cho biết tình trạng hấp hối của đất nước chúng ta. Vậy mà bọn cộng sản ở VN vẫn còn ra rả trên internet là đây chỉ là video không nói đúng. Mời Bạn click vào để xem hai video mới.

Thân mến,

DTQT. 06/03/2019.