RU TÌNH

Sáng nay,

Ghé vào thăm Khánh Trang,

Vì lâu ngày vắng bóng,

Không biết Em ở đâu?

Thấy có bài thơ màu,

Em đính ở vườn sau

Nên chị xin phép gỡ,

Đem về dán vườn hoa

Nhà mình.

DTQT. 13/09/2018

via RU TÌNH

th-jpeg-jacaranda-a

Advertisements