NHẬT KÝ CỦA HÀ

     Mời Bạn đọc một tâm sự nho nhỏ của DT, lồng trong mẫu chuyện ngắn “Nhật Ký Của Hà”. Chuyện lâu rồi nhưng nhân vật trong truyện và ngoài đời sao giống nhau và có thật 90%. Thân gởi Bạn Đọc: “NKCH”

Nhật Ký Của Hà  < Xin click ở đây.

Que &amp; Wally's garden 034

Advertisements