DÂN ĐÒI

     Phan Huy nói đúng quá, từ trên đỉnh cao đến khóm phường làng xã dưới thấp đều tham nhũng. Trịnh Xuân Thanh hay Đinh La Thăng cho đến trăm ngàn hay cả triệu cán bộ cộng sản có ai không ăn hối lộ! Dinh thự nguy nga, lương chủ tịch cũng khó mà xây được, xin để riêng cung điện dát vàng của nồng đức mạnh, vì hắn là con rơi nên trả thù cho mẹ “nồng” đó mà. Nếu xử tử hình hay xử chung thân thì phải xử hết từ trên xuống dưới, chẳng có chừa ai hết mới đúng. Xin lỗi ban lãnh đạo xhcn VN, Dã-Thảo có tánh hay nói thiệt, vì thấy dân nghèo mình bị cướp bóc quá trời mà chẳng có thấy tướng cướp nào bị thộp cổ, mặc dầu dân ai cũng biết nhưng mắt chính phủ bị mờ…trí thì gian…thì khó bắt lắm!!!
     Dã-Thảo reblog post này nhé Phan Huy!

THƠ PHAN HUY MPH

Ta không đòi tử hình Trịnh Xuân Thanh
Ta không đòi chung thân Đinh La Thăng
Ta chỉ đòi giao trả lại cho dân
Của cải tài sản chúng vừa cướp bóc

Đảng đừng lấy vải thưa che mắt thánh
Tung hỏa mù đánh lạc hướng người dân
Đem mấy con dê ra để tế thần
Hòng chạy tội cả tập đoàn tội ác

Nếu tử hình trước hết là thằng “bác”
Tên Trọng đang cầm lưỡi kiếm Thượng phương
Và đám chóp bu chính trị trung ương
Kể cả hoạn Mười, Phiêu dê, Mạnh ngốc

Chính bọn này mới là nguồn gốc
Của khố đau tang tóc quê hương
Chính bọn này mới là mầm độc
Khiến giống nòi dân tộc diệt vong.

http://fdfvn.wordpress.com

View original post