SAO EM DÁM.

Cùng Bạn Đọc,

     Xin gởi đến Bạn Đọc bài thơ “Sao Em Dám”, bản chuyển ngữ từ bài thơ “How Dare I” bằng Anh Ngữ của Dã- Thảo, đã đăng trong “Carnival of Poets” do LMRC phát hành. First printed in 1998 by Jackson Press Pty Ltd Sydney Australia. Trên trang này bạn sẽ thấy hình gia đình, chụp nhân ngày sinh nhật của DT năm 2010. Chúc bạn một ngày thật vui.

DTQT.

Sao Em Dám    < Xin click ở đây.

Evie Sophia and her friend

t28.jpeg