ẢO THUẬT AGAIN.

     Kính thưa các bạn,

   Dã-Thảo xin được post thêm một link của Anh Longkangaroo. Tại Thảo thấy đẹp và hay quá, xem hai lần mà vẫn thấy hay nên muốn share với các bạn, nhất định DT không làm phí thì giờ của các bạn! Mời bạn click vào link dưới:

http://www.flixxy.com/adrien- wild-double-levitation-the- worlds-greatest-cabaret.htm? utm_source=nl < Please click

Thân mến,

Kỷ niệm ngày đầu tiên của mùa Xuân ở Úc.

DTQT. 01/09/2017.