DONALD TRUMP (Tin Mới)

Cùng Bạn Đọc,

     Lang thang trên net Dã-Thảo nghe được video này, mời Bạn cùng xem video mới nhất, được Tin Mới nói bằng tiếng Việt về những gì đã và đang xãy ra tại Mỹ. Rất đáng nghe và theo dõi để ủng hộ chính phủ nào có đủ tài lực để chúng ta bầu lên thay mặt dân làm việc cho dân, đem lại hạnh phúc cho dân. Hy vọng các Bạn enjoy hai video Dã-Thảo đưa từ trên net, để reblog lên trang nhà share cùng các Bạn.

Thân mến,

DTQT, 05/08/2019

hoa lan 25