MỘT TIN NÊN LẮNG NGHE.

Cùng Bạn Đọc,

     Mời Bạn theo dõi video của Thầy Thích Thông Lai để nghe được những tin tức mà Dã-Thảo chưa nghe đến bao giờ và, DT nghĩ chắc chắn có một số lớn các Bạn trong cũng như ngoài nước chưa được nghe đến bao giờ. Vì sự thật này quá sức tưởng tượng của tất cả chúng ta, một sự thật đau đớn quái gỡ, đến bây giờ người trong cuộc mới nói ra để vơi đi phần nào tội lỗi của mình. Bạn click vào link dưới để nghe video của Thượng Tọa TTL.

Thân mến,

DTQT. 16/10/2018.

https://youtu.be/qBOYbv8u-4E

Cong san dan ap dan