NGƯỜI VIỆT NAM HÈN HẠ.

     Mời Bạn đọc nghe lời bình luận Dã-Thảo đưa từ internet do Mặc Lâm biên tập viên RFA, post lên trang “Đài Á Châu Tự Do”, ngày 21/05/2016, : “Người việt nam hèn hạ” do một cô gái trẻ viết, Hân Phan một người tốt nghiệp luật ở Việt Nam. Nghe xong bình luận này, Dã-Thảo mời Bạn click vào link dưới để đọc nguyên văn bài viết rất hay của cô gái trẻ Hân Phan, từ Việt Nam

Người việt nam hèn hạ < Please click.