THẮP SÁNG NIỀM TIN.

Mỗi người là một que diêm…

Dù nhỏ nhoi nhưng làm ánh sáng.

Đừng ngồi nguyền rủa bóng đêm,

Bật sáng lên ta xây niềm tin.

Dù đày ngoài đảo hoang vu,

Giữa rừng sâu, hay trong ngục tù.

Dù giữa thị thành ánh sáng,

Hay tối tăm đồng xa mịt mù.

Hãy giữ vững niềm tin,

Giữ lòng ta sống vì mọi người.

Đừng làm việt cộng mép môi,

Bằng trái tim ta xây tình người.

Nào cùng đồng loạt thắp lên,

Cùng thắp lên ta thay mặt trời.

Hãy giữ vững niềm tin,

Đón mùa xuân sẽ về một ngày.

Một ngày Hội cùng đất nước,

Đã lầm than, khổ đau, mệt nhoài!

Trần Nguyễn Diệu Nguyên.