TÌNH YÊU THỜI ĐẠI

     Kính gởi Bạn Đọc,

     Dã-Thảo nhận được email của Anh Longkangaroo. Đọc bài thơ “Tình Yêu Thời Đại” của Người Phương Nam thấy vui quá nên DT copy post lên web để chia xẻ cùng quý độc giả, quý thân nhân và bạn hữu. Sáng mai 11/07/2017 DT phải đi thăm Blog của Người Phương Nam mới được. Cảm ơn Anh Longkangaroo nhiều lắm nhé và, Sau khi post bài thơ “TYTĐ” lên website của mình, DT sửa soạn đi thăm Người Phương Nam đây.

DTQT  11/07/2017

Tình Yêu Thời Đại  < Please click