VẠN LÝ TÌNH (Huy Cận) Với bài dịch sang tiếng Anh của Nguyễn Thị Phương Trâm.

Reblogged from SONGNGUTAITRAM

Mời Bạn đọc bài thơ Vạn Lý Tình của Huy Cận cùng bản dịch sang tiếng Anh của Chị Phương Trâm

Vạn lý tình

Người ở bên trời ta ở đây;

Chờ mong phương nọ, ngóng phương nầy.

Tương tư đôi chốn, tình ngàn dặm,

Vạn lý sầu lên núi tiếp mây.

.

Nắng đã xế về bên xứ bạn;

Chiều mưa trên bãi, nước sông đầy.

Trông vời bốn phía không nguôi nhớ,

Dơi động hoàng hôn thấp thoáng bay.

.

Cơn gió hiu hiu buồn tiễn biệt,

Xa nhau chỉ biết nhớ vơi ngày.

Chiếu chăn không ấm người nằm một –

Thương bạn chiều hôm, sầu gối tay.

Huy Cận

**********

Endless love

I’m here, on the other side of the world you fared;

Searching over here, missing over there.

A long distance affair, a lovesick pair

Endless sorrow over mountains to clouds declared.

Where you are now the sunlight’s low;

The afternoon downpour, river overflow.

The unquenchable thirst all around,

Upon dusk the flutter of bat wings sound.

The breeze of sad farewells say,

Missing each other to the end of days.

Alone, the blanket so cold –

My poor friend, oh sad arms for a pillow.

Nguyễn Thị Phương Trâm

Paul Militaru Photo.