VƯỢN TRỒNG NGƯỜI.

Cùng Bạn Đọc,

     Dã-Thảo đọc bài thơ này của Phan Huy sao thấy buồn và tủi nhục cho lớp người xhcn VN quá, nên xin được reblog bài thơ này chia xẻ cùng Bạn đọc, cho nỗi buồn của đất nước tang thương, xin cùng cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam trở lại bình thường như Miền Nam trước thời cộng sản, cho con cháu chúng ta được học hành như những con em các nước có tự do dân chủ.

Thân mến,

DTQT. 01/02/2019.

THƠ PHAN HUY MPH

Có con vượn già Pac Bó
Nổi cơn tính chuyện trồng người
Lìa đàn trốn qua Xô Viết
Học nghề chúa đảng đười ươi

Chúa đảng một trùm quốc tế
Hổn danh bạo chúa Lê nin
Thờ chằng Ân dzên Các mác
Chuyên nghề điều khiển âm binh

Vượn già được thầy chỉ giáo
Bao nhiêu quỉ quái ma đầu
Đồng thời sai đi khuynh đảo
Tại vùng Đông Nam Á Châu

Đến ngày ra trường mãn khóa
Vượn già được cấp ban khen
Một cờ lưỡi liềm cán búa
Một tờ Cộng Sản văn bằng

Vượn già mang chúng về xứ
Theo như chỉ dẫn “trồng người”
Gieo những hạt mầm chủ nghĩa
Lên miền đất nước xinh tươi

Hạt mầm lớn theo năm tháng
Nuôi bằng xương máu nhân dân
Bón bằng gian manh thù hận
Thành những người vượn vô tâm

Ấy là “những con người mới”

View original post 91 more words