ĐÃ MUỘN LẮM RỒI.

Đã muộn lắm rồi dân tộc ơi   < Please click 

Không còn đường chạy hết phương rồi,

Áo quần rách nát thân đầy máu,

Cái lủ tham tàn việt cộng ơi!

DTQT.

Cá chết.

Advertisements