DANH SÁCH 39 NẠN NHÂN CHẾT TRONG LORRY TRAILER. (Sky News)

Cùng Bạn Đọc,

     Sáng nay Dã-Thảo lên net đọc Sky News (10:00 giờ trước đây) thấy có Danh sách của 39 người chết đông lạnh trong lorry trailer (tin do Alixculberton, a news reporter). Nên DT copy, reblog  đưa lên Trang nhà để các Bạn trong nước xem, có ai là thân nhân hay bạn của mình không. DT thành thật chia buồn cùng tất cả những ai là Cha Mẹ Anh Chị Em của những nạn nhân xấu số. Có bản dịch ra tiếng Việt ở dưới, mời Bạn kéo xuống đọc. Chúc các Bạn một ngày an lành.

Thân mến,

DTQT. 09/11/2019.

     Ten teenagers were among the 39 people found dead in a refrigerated trailer in Essex last month, police have confirmed.

Pham Thi Tra My  © Reuters Pham Thi Tra My, 26, was one of eight women in the trailer.

     Essex Police on Friday released the names of the 31 men and eight women whose bodies were found in an industrial park in Grays on 23 October, after confirming on Thursday they were all Vietnamese nationals.

15 Tuoi©Reuter Anna Bui Thi Nhung, 19, was among 10 teenagers in the lorry trailer 

     The youngest two were just 15-years-old and the oldest was 44-years-old.

     DNA from families who believed their relatives were victims was used to identify many of them.

    Assistant Chief Constable Tim Smith said: “This was an incredibly important process and our team has been working hard to bring answers to worried families who fear their loved one may be among those whose tragic journey ended on our shores.Vo Van Nhu 19© Other Vo Nhan Du, 19, is a victim.

     “Our priority has been to identify the victims, to preserve the dignity of those who have died and to support the victims’ friends and families.

     “It remained of paramount importance to us to ensure that an individual’s next of kin were informed and that they were given some time to absorb this tragic news before we publicly confirmed their loved one’s identity.

AAJegAj.jpg Trailer lorry

     © PA The victims were found in the trailer of this lorry

     “We have worked closely with the National Crime Agency, the Foreign and Commonwealth Office, and the Vietnamese Authorities to identify and locate their families.”

     The driver of the lorry, Maurice Robinson, 25, of Craigavon, Northern Ireland, has been charged with 39 counts of manslaughter, conspiracy to traffic people, and money laundering.

     The trailer had come from Zeebrugge in Belgium but the 39 victims’ routes from Vietnam have not yet been revealed.

The victims are:

Pham Thi Tra My, a 26-year-old woman from Ha Tinh

Nguyen Dinh Lurong, a 20-year-old man from Ha Tinh

Nguyen Huy Phong, a 35-year-old man from Ha Tinh

Vo Nhan Du, a 19-year-old man from Ha Tinh

Tran Manh Hung, a 37-year-old man from Ha Tinh

Tran Khanh Tho, an 18-year-old man from Ha Tinh

Vo Van Linh, a 25-year-old man from Ha Tinh

Nguyen Van Nhan, a 33-year-old man from Ha Tinh

Bui Phan Thang, a 37-year-old man from Ha Tinh

Nguyen Huy Hung, a 15-year-old boy from Ha Tinh

Tran Thi Tho, a 21-year-old woman from Nghe An

Bui Thi Nhung, a 19-year-old woman from Nghe An

Vo Ngoc Nam, a 28-year-old man from Nghe An

Nguyen Dinh Tu, a 26-year-old man from Nghe An

Le Van Ha, a 30-year-old man from Nghe An

Tran Thi Ngoc, a 19-year-old woman from Nghe An

Nguyen Van Hung, a 33-year-old man from Nghe An

Hoang Van Tiep, an 18-year-old man from Nghe An

Cao Tien Dung, a 37-year-old man from Nghe An

Cao Huy Thanh, a 33-year-old man from Nghe An

Tran Thi Mai Nhung, an 18-year-old woman from Nghe An

Nguyen Minh Quang, a 20-year-old man from Nghe An

Le Trong Thanh, a 44-year-old man from Dien Chau

Pham Thi Ngoc Oanh, a 28-year-old woman from Nghe An

Hoang Van Hoi, a 24-year-old man from Nghe An

Nguyen Tho Tuan, a 25-year-old man from Nghe An

Dang Huu Tuyen, a 22-year-old man from Nghe An

Nguyen Trong Thai, a 26-year-old man from Nghe An

Nguyen Van Hiep, a 24-year-old man from Nghe An

Nguyen Thi Van, a 35-year-old woman from Nghe An

Tran Hai Loc, a 35-year-old man from Nghe An

Duong Minh Tuan, a 27-year-old man from Quang Binh

Nguyen Ngoc Ha, a 32-year-old man from Quang Binh

Nguyen Tien Dung, a 33-year-old man from Quang, Binh

Phan Thi Thanh, a 41-year-old woman from Hai Phong

Nguyen Ba Vu Hung, a 34-year-old man from Thua Tien Hue

Dinh Dinh Thai Quyen, an 18-year-old man from Hai Phong

Tran Ngoc Hieu, a 17-year-old boy from Hai Duong

Dinh Dinh Binh, a 15-year-old boy from Hai Phong

     Ten thanh thiếu niên là một trong những 39 người tìm thấy chết trong một trailer lạnh ở Essex cuối tháng, cảnh sát đã xác nhận.

Pham Thi Tra My© Reuters Pham Thi Tra My, 26, was one of eight women in the trailer

     Essex cảnh sát vào ngày thứ sáu phát hành tên của 31 người đàn ông và tám phụ nữ có cơ quan được tìm thấy trong một khu công nghiệp ở Grays ngày 23 tháng mười, sau khi xác nhận vào ngày thứ năm họ đã được tất cả các công dân Việt Nam.

     The youngest two were just 15-years-old and the oldest was 44-years-old.15 Tuoi© Reuters    Anna Bui Thi Nhung, 19, was among 10 teenagers in the lorry trailer.

     DNA từ những gia đình tin rằng họ hàng của họ là nạn nhân đã được sử dụng để xác định nhiều người trong số họ.

     Assistant Chief Constable Tim Smith said: “This was an incredibly important process and our team has been working hard to bring answers to worried families who fear their loved one may be among those whose tragic journey ended on our shores.Vo Van Nhu 19

© Other Vo Nhan Du, 19, is a victim

     “Ưu tiên của chúng tôi đã được xác định các nạn nhân, để bảo vệ nhân phẩm của những người đã chết và hỗ trợ bạn bè và gia đình của nạn nhân.

     “Nó vẫn còn quan trọng nhất để chúng tôi đảm bảo rằng một cá nhân tiếp theo của thân nhân đã được thông báo, và rằng họ đã được đưa ra một thời gian để hấp thụ tin tức bi thảm này trước khi chúng tôi công khai xác nhận danh tính của họ.  © PA The victims were found in the trailer of this lorry.

AAJegAj.jpg Trailer lorry     “Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với cơ quan tội phạm quốc gia, văn phòng nước ngoài và khối thịnh vượng chung, và chính quyền Việt Nam để xác định và xác định vị trí gia đình của họ.”

     Các trình điều khiển của xe tải, Maurice Robinson, 25, của Craigavon, Bắc Ireland, đã bị tính phí với 39 đếm ngộ sát, âm mưu cho người dân giao thông, và rửa tiền.

     Đoạn trailer đã đến từ Zeebrugge ở Bỉ nhưng các tuyến đường 39 nạn nhân từ Việt Nam vẫn chưa được tiết lộ.

Các nạn nhân là:

1- Phạm thị Trà My, phụ nữ 26 tuổi đến từ Hà tĩnh

2- Nguyễn đình Lurong, người đàn ông 20 tuổi đến từ Hà tĩnh

3- Nguyễn Huy phong, người đàn ông 35 tuổi đến từ Hà tĩnh

4- Võ Nhan du, người 19 tuổi đến từ Hà tĩnh

5- Trần mạnh hùng, người đàn ông 37 tuổi đến từ Hà tĩnh

6- Trần Khánh thọ, người 18 tuổi đến từ Hà tĩnh

7- Võ Văn Linh, người 25 tuổi đến từ Hà tĩnh

8- Nguyen Van Nhan, người đàn ông 33 tuổi đến từ Hà tĩnh

9 – Bùi Phan thắng, người đàn ông 37 tuổi đến từ Hà tĩnh

10- Nguyễn Huy hùng, cậu bé 15 tuổi đến từ Hà tĩnh

11- Trần thị thọ, phụ nữ 21 tuổi từ nghệ an

12- Bùi Thị Nhung, phụ nữ 19 tuổi của nghệ an

13- Võ Ngọc Nam, người 28 tuổi đến từ nghệ an

14- Nguyễn đình tú, người 26 tuổi đến từ nghệ an

15- Lê văn Hà, người đàn ông 30 tuổi đến từ nghệ an

16- Trần Thị Ngọc, phụ nữ 19 tuổi từ nghệ an

17- Nguyễn Văn hùng, người đàn ông 33 tuổi đến từ nghệ an

18- Hoàng Văn Tiep, người 18 tuổi đến từ nghệ an

19- Cao tiến dũng, người đàn ông 37 tuổi đến từ nghệ an

20- Cao huy thành, người đàn ông 33 tuổi đến từ nghệ an

21- Trần Thị Mai nhung, phụ nữ 18 tuổi đến từ nghệ an

22- Nguyễn minh quang, người đàn ông 20 tuổi đến từ nghệ an

23- Lê trọng thành, người đàn ông 44 tuổi từ diễn Châu

24- Phạm thị Ngọc Oanh, phụ nữ 28 tuổi đến từ nghệ an

25- Hoàng văn hội, người 24 tuổi đến từ nghệ an

26- Nguyễn thọ Tuấn, người 25 tuổi đến từ nghệ an

27- Đặng hữu Tuyền, người 22 tuổi đến từ nghệ an

28- Nguyễn trọng Thái, người 26 tuổi đến từ nghệ an

29- Nguyễn Văn hiệp, người 24 tuổi đến từ nghệ an

30- Nguyễn thị Vân, phụ nữ 35 tuổi của nghệ an

31- Trần Hải Lộc, người đàn ông 35 tuổi đến từ nghệ an

32- Dương Minh Tuấn, 27 tuổi, đàn ông từ Quảng Bình

33- Nguyễn Ngọc Hà, người đàn ông 32 tuổi từ Quảng Bình

34- Nguyễn Tiến Dũng, người đàn ông 33 tuổi từ quảng, bình

35- Phan thị thanh, người phụ nữ 41 tuổi đến từ Hải Phòng

36- Nguyễn Bá vũ hùng, người đàn ông 34 tuổi từ thừa tiến Huế

37- Đinh đình Thái quyên, người 18 tuổi đến từ Hải Phòng

38- Trần Ngọc hiếu, cậu bé 17 tuổi đến từ Hải Dương

39- Đình đình bình, cậu bé 15 tuổi đến từ Hải Phòng.Rose trắng