LÒNG MẸ.

     Bạn đã có lần nghe Evan Lê trình bày Piano Dã-Thảo share trên facebook Quế Trần, Bây giờ DT được một Chị Bạn email Evan Lê đang dạo bản nhạc “Lòng Mẹ” Một tác phẩm Việt Nam thật tuyệt vời Tôn Vinh Mẹ. Mời bạn click vào linh dưới:

Evan Le Official  < Please click

 

Evan Le Official

A Tribute to Mothers | Tác Phẩm Tôn Vinh Mẹ