QUỐC HẬN 30/04

     Dã-Thảo mạn phép tác giả và Anh Longkangaroo người đã fwd file này đến DT.  Thành thật cảm ơn. Kính mời thưởng thức videos nhạc/thơ trong Mùa QUỐC HẬN lần thứ 41

30 Tháng 4 Đen
41 Năm QUỐC HẬN
1975-2016

     Sau 41 năm dưới chế độ CSXHCN áp đặt ở Miền Nam và 61 năm ở Miền Bắc, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn và phải thường xuyên đương đầu với dã tâm xâm lăng của Trung Cộng. Nhưng với TÌNH YÊU TỔ QUỐC và TINH THẦN BẤT KHUẤT của triệu triệu người Việt chân chính nơi quê nhà sẽ là sức mạnh lật sang một trang sử mới… để giành lại TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN, ĐỘC LẬP cho quê hương VIỆT NAM một ngày không xa trong tương lai.

 

Nhạc VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG NGẠO NGHỄ

của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang với ban hợp ca Asia