QUÊ HƯƠNG ĐàCHẾT?

Kính thưa Bạn Đọc,

     DT reblog bài thơ của Phan Huy và bên dưới copied một bản đồ Việt Nam cho thấy sự hiện diện của Trung Quốc tại Việt Nam, xin mời bạn đọc xem và suy ngẫm.

Thân mến,

DTQT.

     Phan Huy ơi, cách đây hai hôm DT có Reblog một tâm thư của Phạm Hồng Thúy: “Câu chuyện gia đình và họa diệt vong” DT nôn nao đau xót vô cùng. Chiều nay đọc bài thơ của Phan Huy, khiến mình càng buồn thêm. Ôi quê hương VN của chúng ta sắp mất thật rồi sao? Sắp trở lại bị lệ thuộc giặc tàu lần nữa sao? Chúng ta có làm được gì không hầu góp tay chống lũ giặc Tàu đang chiếm khắp nơi từ Bắc vô Nam! CSVN đã đưa VN đến chốn bần cùng trên thế giới mà bọn cầm quyền ngồi trên chỉ biết làm ngơ hưởng thụ, mặc kệ dân mặc kệ quê hương đỗ nát điêu tàn. Than ôi!

bản đồ Việt Nam hiện nay.jpg

This map DT have copied from Trịnh Ngọc Toàn.

THƠ PHAN HUY MPH

Quê hương mình đã chết thật rồi sao?
Từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mâu
Suốt dải non sông nghìn năm văn hiến
Nòi giống Lạc Hồng nay đã về đâu?

Nòi giống Lạc Hồng nay đã về đâu?
Thấy chăng giặc Tàu ngông nghênh tác quái
Xem đất nước ta như thể chư hầu
Xem nhân dân ta như là nô lệ.

Nòi giống Lạc Hồng nay đã về đâu?
Thấy chăng nội thù ngang nhiên thống trị
Với dân với nước hung tàn bạc ác
Với thù phương bắc quị gối dập đầu.

Quê hương mình đã chết thật rồi sao?
Mà sao hoang vắng chẳng một âm hao
Trước tiếng núi sông uất hờn rên siết
Nỗi nhục nghìn năm lệ thuộc giặc Tàu.

http://fdfvn.wordpress.com

View original post