Xin mùa thu về qua đây — Khánh Trân Thơ …Truyện

Khánh Trân ơi,

Hình đẹp và bài thơ dễ thương quá nên Dã-Thảo share với nhé!

DTQT. 24/08/2018. 

via Xin mùa thu về qua đây — Khánh Trân Thơ …Truyện

Advertisements