ĐẬP PHÁ CẢ CHÙA CHIỀN.

Mời Bạn đọc,

     Xem một video cộng sản VN đập phá đền chùa nhà thờ của dân. Không biết họ định bán khu đất này cho ai. Dân không dám lên tiếng phản đối, chỉ đứng quay video mà còn bị chủ tịch xã ngăn cản, nhưng người quay video vẫn cố gắng tiếp tục quay. Bạn lắng nghe người dân nói rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng xúc động!

DTQT. 21/06/2018.