CHINESES EATERIES.

Cùng Các Bạn,

     Mời Bạn xem video của một Chị Bạn ở Mỹ gởi cho Dã-Thảo hôm qua. Xem xong DT muốn post ngay, chia xẻ cùng các Bạn nhưng vì bận nên mới để đến hôm nay, tuy trễ còn hơn không. Mời Bạn click vào video bên dưới để thấy người tàu làm thức ăn rất bẩn rồi xuất khẩu đưa đi khắp nơi để bán, nhất là Việt Nam. Quê hương Việt Nam nhầy nhụa hàng độc, DT có một số Bạn về VN thăm gia đình trở lại Úc, vào bịnh viện nằm luôn vài tuần để trị bịnh ho và đau bụng. May mắn sau hơn một tuần nằm viện hai bà bạn về nhà bình yên. Thật tình mà nói, người Việt Nam mình cũng vì ham lợi nên dù biết hàng không tốt nhưng vẫn nhập vào, đã thế lại còn bắt chước cách làm lợi như những người tàu dối dang, đầu độc dân mình để làm giàu cho gia đình và có tiền đưa con đi qua du học xứ Mỹ giãy chết ngày nào!

     Chịu khó xem hết video, chừng vài phút thôi, Bạn sẽ thấy cách tẩm thuốc và nhất là những con ngỗng con tội nghiệp bị bỏ vào máy nghiền khi đương còn sống trông thật dã man. Đối với bọn tàu phù thì chẳng có gì gọi là dã man, mổ người đang sống để lấy nội tạng đem bán chúng còn chẳng chùn tay thì thấm gì những chú ngỗng con. Dã-Thảo cứ nghĩ nếu Việt Nam dưới sự đô hộ của tàu không biết trẻ em mới sanh có bị chúng bắt bỏ vào máy nghiền như vậy để chúng ăn lấy bổ hay không! Bạn ơi xem xong chuyền đi cho mọi người trong và ngoài nước xem với nhé. Cộng sản tàu ác lắm và cộng sản Việt Nam cũng chẳng thua gì.

Thân mến,

DTQT.  31/10/2018.

 

CHUYỆN NÊN LƯU Ý.

Cùng Các Bạn,

     Nhận được file này từ một chị bên Mỹ email cho sáng nay, Dã-Thảo đọc xong vội copy gởi đến Các Bạn để chia xẻ những điều chúng ta phải lưu ý hằng ngày. Những hóa chất độc hại của tàu cộng đang hằng ngày đầu độc người dân Việt, bài do Anh Lê Văn Hoàng viết. Và tiếp theo đó là một số hình ảnh về những thức ăn độc hại tại Việt Nam do Trúc Chi post.

Rất quan trọng!! Xin đọc, lưu ý và chuyển cho mọi người

So Important!! Please read, heed and pass it on.

 • No plastic wrap in microwaves. Không để gói, bao nhựa trong lò vi sóng
 • No plastic water bottles in freezers. Không bỏ chai nước nhựa trong ngăn đá.
 • Dioxin chemical causes cancer, especially breast cancer. Chất hóa học dioxin gây ra ung thư, nhất là ung thư ngực.
 • Dioxins are highly poisonous to cells in our bodies.

      A friend of ours became very sick after drinking water left in a car overnight and she was ill for a couple of months.No matter how many times you get this E-mail, please send it on!) Bottled water in your car is very dangerous!

     -Một người bạn của tôi bị đau nặng sau khi uống nước để qua đêm trên xe hơi. Bà ấy bị đau cả tháng. Nước trong chai trên xe hơi rất nguy hiểm.

     On the Ellen show, Sheryl Crow said that this is what caused her breast cancer. It has been identified as the most common cause of the high levels of dioxin in breast cancer tissue..

     —Trên chương trình Ellen, Sheryl nói rằng đó là lý do bệnh ung thư ngực của bà…. Người ta biết  rằng đó là điều thường thấy nhất  làm tăng lượng dioxin trong tiến trình ung thư ngực.

     Sheryl Crow’s oncologist told her: women should not drink bottled water that has been left in a car. The heat reacts with the chemicals in the plastic of the bottle which releases dioxin into the water. Dioxin is a toxin increasingly found in breast cancer tissue.

     – Bác sĩ ung thư của  Sheryl Crow bảo bà rằng: Đàn bà không nên uống nước để trong xe. Hơi nóng tác động lên hóa chất của chai nhựa tạo ra dioxin trong nước. Dioxin là một độc tố tăng trưởng được tìm thấy trong tiến trình ung thư ngực.

      So please be careful and do not drink bottled water that has been left in a car.

     – Bởi vậy, hãy cẩn thận, không uống nước trong chai ( nhựa ) để ở xe.

     Pass this on to all the women in your life This information is the kind we need to know that just might save us!

     – Hãy chuyển tin này cho tất cả phụ nữ bạn biết. Thông tin này là điều cần biết, nó có thể cứu chúng ta..

     Use a stainless steel canteen or a glass bottle instead of plastic!

    – Hãy dùng lon, bi đông bằng thép không rỉ, hoặc chai thủy tinh!

LET EVERYONE KNOW PLEASE!

– LÀM ƠN CHO MỌI NGƯỜI CÙNG BIẾT!

This information is also being circulated

at Walter Reed Army Medical  Center

Thông tin này cũng được lưu hành ở Trung tâm Y Tế Quân Đội Walter Seed.

No plastic containers in microwaves.

Không dùng chai, hộp nhựa trong lò vi sóng.

No plastic water bottles in freezers. 

Không bỏ chai nước nhựa trong ngăn đá..

No plastic wrap in microwaves

Không để gói, bao nhựa trong lò vi sóng

Dioxin chemical causes cancer, especially breast cancer.

Chất hóa học dioxin gây ra ung thư, nhất là ung thư ngực.

Dioxins are highly poisonous to cells in our bodies.

Dioxins tạo độc tố rất cao với các tế bào trong cơ thể chúng ta.

Don’t freeze plastic bottles with water in them as this releases dioxins from the plastic. Đừng làm đông đá nước trong những chai nhựa, vì nhựa sản sinh dioxin.

Recently the Wellness Program Manager at Castle Hospital , was on a TV program to explain this health hazard.

Mới đây, Giấm Đốc chương trinh Wellness của Bệnh Viện Castle, đã giải thích về chuyện ngẫu nhiên của sức khỏe này.

 He talked about dioxins and how bad they are for us.

He said that we should not be heating food in the microwave, using plastic

containers.

Ông nói về dioxin và những độc hại của chúng. Ông bảo chúng ta không nên hâm thức ăn .trong hộp nhựa ở lò vi sóng…

 This especially applies to foods that contain fat.

Điều này đặc biệt áp dụng cho những thức ăn chứa chất béo, có dầu, mỡ.

He said that the combination of fat, high heat and plastic releases dioxin into the food. Ông nói rằng hỗn hợp chất béo, nhiệt độ cao, và nhựa sẽ tạo dioxin trong thức ăn.

Instead, he recommends using glass, such as Pyrex or ceramic containers for heating food…You get the same result, but without the dioxin.

Thay vào đó, ông khuyên nên dùng thủy tinh, chẳng hạn Pyrex, hoặc sứ để đựng thức ăn khi hâm nóng. Kết quả như nhau, nhưng không có dioxin.

So, such things as TV dinners, instant soups, etc., should be removed from their containers and heated in something else.

Như vậy, những thứ như thức ăn tối TV, xúp, canh ăn liền v.v…nên bỏ bao bì, và hâm nóng trong những bát đĩa .

Paper isn’t bad but you don’t know what is in the paper. It’s safe to use tempered glass, such as Pyrex, etc.

Giấy không hại, nhưng bạn không biết có gì trong giấy. 

Do đó, an toàn nhất là dùng thủy tinh đã tôi luyện như Pyrex v.v…

He reminded us that a while ago some of the fast food restaurants moved away from the styrene foam containers to paper. The dioxin problem is one of the reasons…

Ông lưu ý chúng ta rằng đã có thời, một số các tiệm bán thức ăn nhanh đã phải loại bỏ những hộp xốp để dùng giấy Chất dioxin là một trong những lý do…

Also, he pointed out that plastic wrap, such as Cling film, is just as dangerous when placed over foods to be cooked in the microwave.

Cũng vậy, ông chỉ cho thấy bọc nhựa, chẳng hạn như Cling, thật nguy hiểm khi bao thức ăn để nấu trong lò vi sóng.

As the food is cooked, the high heat causes poisonous toxins to actually melt out of the plastic wrap and drip into the food..

Khi thức ăn chín, nhiệt độ cao tạo ra chất độc đẫm vào lớp bọc nhựa và thấm vào thức ăn.

Cover food with a paper towel instead.

Hãy bọc thức ăn với khăn giấy.

 This is an article that should be sent to anyone important in your life.*Very very very important*

Bài này nên gửi cho tất cả mọi người. Rất, rất, rất quan trọng.

Những hóa chất độc hại của Tàu Cộng đang hàng ngày đầu độc người dân Việt…

     Tại Việt Nam hiện nay những Hóa chất độc hại như thế nầy ĐƯỢC TỰ DO BÀY BÁN CÔNG KHAI khắp nơi trên đất nước. Thử hỏi nếu không có sự Dung túng, Bao che và Đồng lõa của Chính Quyền csVN thì ĐỐ AI DÁM BÁN. Đúng thế không Quí Vị.

     Phải chăng bọn tay sai bán nước csVN đã nhận chỉ thị từ Thiên Triều Đại hán là phải tiêu diệt Dân Tộc Việt Nam từ từ. Những Hóa chất nầy không làm người ta chết liền, mà làm cho con người rệu rã, mất Ý chí và Nghị Lực, không còn LÝ TRÍ VÀ BẢN LĨNH ĐỂ ĐỐI KHÁNG. Thế hệ con cháu của chúng ta sau nầy sẽ bị ẢNH HƯỠNG NẶNG NỀ . Người không ra Người, Ma không ra Ma.

     Coi như Chấm hết. Tuyệt Chủng.

     Quá Dã man và Vô nhân tính.

Lê văn Hoàng.

     Mời coi hình ảnh những hóa chất độc hại của Tàu Cộng tràn ngập Việt Nam để người dân hàng ngày tiêu thụ và sử dụng thì làm sao tránh khỏi bệnh ung thư.

bia gia

tay trang

Com tam hoa chatdua caixuc xichtiet vitcong nghe lam mamcom nhuombong bicu ren thay cu samthit heo thanh thit boduong trang thanh duong vangluoc bapVi ca map giaRuoc nhuom mauMti bom thuocSau riengYen trang thanh yen huyetgao moc thanh gao sangCha gioTuong otGung trung quocga vangbun rieumat ongRua rau

Posted by: Truc Chi

QUỐC HỘI VIỆT NAM NGỠ NGÀNG.

Cùng Bạn Bọc,

     Dã-Thảo lang thang trên net, nghe được tin này từ Chương Trình Khai Dân Trí của Liza Phạm nên đưa ngay vào trang nhà để mời bạn cùng nghe, thật hay giả chúng ta đều phải đợi. Nghe chuyện Việt Nam sao cảm thấy như chuyện giả tưởng! Nhưng không, mời Bạn click vào mũi tên để nghe và suy ngẫm chuyện nước nhà của chúng ta trước tai họa Hán hóa. Cầu mong Anh, Chị, Em trong nước mạnh dạn đứng lên chống bọn giặc tàu giữ lấy giang sơn Việt Nam để khỏi rơi vào vòng nô lệ. Mong lắm, mong lắm…

Thân mến, 

DTQT. 24/10/2018.

TRONG BÀN CỜ MỸ-TRUNG.

Cùng Bạn Đọc,

     Dã-Thảo nhận được file này của Anh Longkangaroo tuần vừa qua. Chuyện đã 45 năm, chỉ còn 5 năm là đúng nửa thế kỷ, nhưng chắc chắn không một người miền Nam Việt Nam nào có kiến thức mà không biết đến. Các Bạn đọc nhiều về nguyên nhân chúng ta mất nước, dĩ nhiên phải có nhiều nguyên nhân và đây là một trong những nguyên nhân đó: “Kissinger trong bàn cờ Mỹ-Trung”. Việt Nam hiện đang ở trong tình trạng hỗn loạn không biết mất nước về tay tàu cộng lúc nào vì, đất nước của chúng ta đã và đang bị bán cho tàu qua bàn tay của cộng sản việt nam. Dân chúng mất đất mất nhà, bị hành hung đối xử tàn bạo xảy ra hàng ngày bởi công an cộng sản VN mà dân không biết kêu cứu ở đâu, dẫu có kiện tụng kêu cứu đến chính quyền, vẫn chẳng có ai quan tâm. Nạn tham nhũng từ cấp trên đến làng xã thôn xóm, vậy đâu còn có ai để ý đến dân! Hy vọng một ngày chxhcn sụp đổ cho dân được nhờ. Mời Bạn đọc bài viết dưới đây của tác giả Tran Hung do Anh Longkangaroo Fwd. DT cảm ơn Anh Long và tác giả.

Thân mến,

DTQT. 18/10/2018.

Con cú đêm Kissinger trong bàn cờ Mỹ-Trung

     Người Việt có lương tâm không bao giờ quên mối thù sâu sắc với Kissinger; Vì hắn mà Vietnam Cộng Hoà tan rã, bao nhiêu người chết trong cuộc chiến kết thúc với Cộng sản 1975, bao nhiêu Anh Tài chết tức tưởi trong trại lao động tập trung, bao nhiêu người chết trên biển cả. Dĩ nhiên là tội ác Cộng sản phải kể đầu tiên, nhất là nguy cơ mất nước vào tay Trung cộng; nhưng tội đồ Kissinger đối với dân Việt thì ngàn đời con cháu của hắn cũng không trả hết tội!! May mà Trời còn thương dân Mỹ để có TT Trump!

     Làm ngược chiến lược của đêm Kissinger là quyết định sáng suốt của Donal Trump. Không ai không thể quên Kissinger, một con cú mèo chuyên đi đêm với Bắc Kinh trong vai trò cố vấn an ninh quốc gia và ngoại trưởng Hoa Kỳ thời chiến tranh Việt Nam và đến tận bây giờ. Kissinger đã có không dưới 80 lần đến Bắc Kinh so với tuổi đời 93.

     Khi Nixon ngồi vào Nhà Trắng, vai trò của Kissinger càng được Nixon nâng cao vì Nixon đã bị Kissinger thuyết phục phải kết thân với Trung Quốc để chống lại Liên Xô và cùng Trung Quốc chia đôi thế giới để cai trị. 

     Tài thuyết khách của Kissinger đã làm cho Nixon mê muội đến mức thốt lên tại cuộc phỏng vấn đăng trên tạp chí Time vào ngày 5/10/1970 rằng “Nếu có điều gì tôi muốn thực hiện trước khi từ trần, thì đó là đi thăm Trung Quốc. Nếu tôi không đi được, tôi muốn các con tôi sẽ đi”. Chính sự mê muội của Nixon-Kissinger đã dẫn đến một kết cục Mỹ đã rút khỏi Đông Dương, bán đứng Việt Nam Cộng Hòa và có ý định dâng luôn Đài Loan cho Trung cộng, đồng thời với chính sách hữu hảo với Bắc Kinh của Mỹ do Kissinger đạo diễn đã tạo điều kiện cho Trung cộng vươn lên uy hiếp ngôi vị số 1 của Mỹ như hiện nay. 

     Rất may cho nước Mỹ và nhân loại là học thuyết chết dưới tay Trung Quốc đã được tín nhiệm và nước Mỹ đã sáng suốt bầu lên một tổng thống bất thường là tỷ phú Donald Trump, bằng kinh nghiệm thương trường lão luyện cùng với sự cố vấn đặc biệt của các tinh tú trong Đảng Cộng Hòa, 

     Trump không khó nhận diện được kẻ thù trực tiếp và cực kỳ nguy hiểm đe dọa sự tồn vong của Mỹ và nhân loại không ai khác chính là Trung Quốc. 

     Một kế hoạch phản đòn hoàn hảo nhắm vào Trung Quốc theo cách gậy ông đập lưng ông đã được Trump và êkíp vạch ra, con cú đêm Kissinger là mũi tên được chọn tiên phong để bắn tin cho Bắc Kinh. 

     Một bản kế hoạch hợp tác có điều kiện đã được Trump và cộng sự soạn thảo, một cuộc gặp mặt với Kissinger đã được Trump chuẩn thuận, sau khi được gặp Trump, mộc lão già gần đất xa trời là Kissinger đã tức tốc bay sang Bắc Kinh để diện kiến Tập Cận Bình và được cánh tay phải của Tập là Vương Kỳ Sơn tiếp đãi trọng thị kèm với những món quà là những gói thần dược “cải lão hoàn đồng” là thứ mà Kissinger rất quý vì lão ta là kẻ rất tham sống, sợ chết. 

     Từ Bắc Kinh trở về, Kissinger đã trao cho Trump những điều đồng thuận và bất nghịch mà Tập Cận Bình phê vào bản đề xuất của Trump, những điểm căn bản như giải giáp hạt nhân của Bắc Hàn; san bằng thâm hụt thương mại; quân sự hóa Châu Á – Thái Bình Dương (gồm Biển Đông) và độc lập của Đài Loan đã bị Bắc Kinh khước từ. 

      Một sự giận dữ đã bùng phát và Nhà Trắng đã ban bố chiến lược an ninh quốc phòng NSS nêu đích danh và đưa Trung quốc lên đầu sổ kẻ thù và là kẻ phá vỡ trật tự thế giới

      Chuyến đi của Kissinger sang Bắc Kinh sau khi Trump tuyên thệ nhậm chức còn có vai trò dàn xếp một cuộc hội kiến của Tập với Trump tại Nhà Trắng, tuy nhiên những yêu cầu của Trump mà Kissinger mang sang Bắc Kinh đã không đáp ứng kỳ vọng của Mỹ, nên sau đó Trump đã miễn cưỡng tiếp Tập không theo nghi lễ tiếp đón một nguyên thủ của một cường quốc mà tiếp đón ở nhà riêng là khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida, thua xa cả việc sau đó Trump đã tiếp Nguyễn Xuân Phúc ở Nhà Trắng. 

     Lý do Trump tiếp Tập ở nhà riêng vì theo Trump chuyện hai nước mà Kissinger mang sang Bắc Kinh không được Tập nhìn nhận nghiêm túc nên Trump không tiếp Tập ở Nhà Trắng để bàn quốc gia đại sự mà chỉ tiếp ở nhà riêng để bàn việc riêng. 

     Trong bản kế hoạch mà Trump giao cho Kissinger mang sang Bắc Kinh, một nửa nội dung là chính kiến của Trump và Ban cố vấn, một nửa là ý kiến của cá nhân Kissinger, kết quả là ý kiến của Trump không được Tập đồng thuận nhưng ý kiến của Kissinger được Tập nhất trí cao. 

     Một điểm đặc biệt trong ý kiến của Kissinger đó là buộc nước Mỹ phải bỏ rơi Đài Loan như đã từng bỏ miền Nam Việt Nam đổi lại Trung quốc sẽ bỏ rơi Bắc Hàn với điều kiện nước Mỹ không đá động đến thâm hụt thương mại. 

      Tiếc rằng hai điều kiện này của Kissinger và Tập đã đi ngược với tôn chỉ nước Mỹ là trên hết của tổng thống Trump, điều Trump quyết làm ở nhiệm kỳ đầu tiên là loại bỏ hạt nhân ở các tiểu quốc độc tài và san bằng thâm hụt thương mại của nước Mỹ, dạy cho các nước thương mại gian lận trở thành thương mại tử tế. 

     Không như tổng thống Nixon, tổng thống Trump và cộng sự luôn làm ngược yêu sách của đối phương, ở đây là làm ngược yêu cầu của Kissinger và Tập Cận Bình, Vương Kỳ Sơn. 

     Về phía Kissinger, đến sau khi Trump đã ban hành chính sách an ninh quốc gia xác định Trung quốc là kẻ xấu nhưng lão ta vẫn chưa từ bỏ tham vọng nối kết Mỹ-Trung mà cả cuộc đời hắn luôn đeo đuổi. 

     Một điều minh chứng cho hảo vọng của Tập Cận Bình trong việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ theo sự mách bảo của Kissinger đó là Tập đã lôi cánh tay đắc lực Vương Kỳ Sơn trở lại chính trường vì Vương Kỳ Sơn là thân tín của cú đêm Kissinger.

     Một điểm bất thường trong chính trường TQ đó là tại đại hội đảng cs TQ hồi tháng 12 năm 2017 không còn có tên Vương Kỳ Sơn trong Thường vụ Bộ Chính trị và Bộ Chính trị, nhưng sau đó Vương Kỳ Sơn lại được bầu làm đại biểu Quốc hội và vào ngày 17/3/2018 đã được bầu làm phó chủ tịch nước.

      Mục đích kéo Vương Kỳ Sơn trở lại chính trường là để giúp Tập Cận Bình xoa dịu căng thẳng với Hoa Kỳ vì Vương Kỳ Sơn là môn đồ của cú đêm Kissinger. Tuy nhiên, lịch sử sẽ không lập lại, cú đêm Kissinger không lay chuyển được Trump và cộng sự để giúp Trung cộng thoát hiểm, ngược lại Trump và cộng sự lại lợi dụng con cú đêm Kissinger để thi triển chiêu thức gậy ông đập lưng ông

       Trump luôn làm ngược nhã ý của đối phương để giành chiến thắng, đưa nước Mỹ lên trên hết, giải phóng độc tài, đập tan thành trì cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản quái thai. 

Tran Hung.

     *******

     Anh Chị Em ơi, cùng nhau đứng lên chống bọn giặc tàu, đừng để bọn cộng sản gian tham bán nước hại dân. Cầu cho dân oan lấy lại đất nhà, cầu cho nam nữ thanh niên không phải bị xuất khẩu lao động, các em gái nhỏ không phải hy sinh bán xác nuôi thân, gia đình và cha mẹ anh em nữa, tội các em quá!

     Cầu cho giới lãnh đạo VN nhìn thấy phải trái quay về với dân, 43 năm quá lâu rồi. “Quân Đội Nhân Dân Anh Ở Đâu?”

DTQT. 18/10/2018.

2-768x546.jpg zebra Longwind Butterfly

MỘT TIN NÊN LẮNG NGHE.

Cùng Bạn Đọc,

     Mời Bạn theo dõi video của Thầy Thích Thông Lai để nghe được những tin tức mà Dã-Thảo chưa nghe đến bao giờ và, DT nghĩ chắc chắn có một số lớn các Bạn trong cũng như ngoài nước chưa được nghe đến bao giờ. Vì sự thật này quá sức tưởng tượng của tất cả chúng ta, một sự thật đau đớn quái gỡ, đến bây giờ người trong cuộc mới nói ra để vơi đi phần nào tội lỗi của mình. Bạn click vào link dưới để nghe video của Thượng Tọa TTL.

Thân mến,

DTQT. 16/10/2018.

https://youtu.be/qBOYbv8u-4E

Cong san dan ap dan

TỐI HẬU THƯ CỦA THƯỢNG TỌA

Cùng Các Bạn thân mến,

     Mời Bạn xem video của Thượng Tọa Thích Thông Lai nói về tình hình Việt Nam và trường hợp của Nguyễn Phú Trọng.  Chắc chắn gia đình Nguyễn Phú Trọng phải lên tiếng về việc NPT còn hay mất, nhất định không cứ im hơi lặng tiếng hoài như vậy. Mời Bạn lắng nghe Thầy Thông Lai phân tích. Việt Nam bây giờ như rắn không đầu, chớ để bọn tàu “bổn cũ soạn lại”, tạo một Nguyễn Phú Trọng giả thay thế chức Chủ Tịch Nước để cai trị dân VN. Tuy thế Dã-Thảo cũng rất dè dặt khi post tin này. Mong Các Bạn thông cảm.

     Giữa lúc đất nước ngã nghiêng, Thượng Tọa đã đứng ra vận động tất cả đồng bào trong và ngoài nước như thế này thật là đáng kính phục. (Video của Thầy bị họ xóa, mời Bạn xem video cập nhật ở dưới.) 

Thân mến,

DTQT 12/10/2018.

Video trên bị xóa bỏ nên Dã-Thảo đưa một video khác để thay thế, mời Bạn click vào xem. Bạn đừng chậm họ có thể kéo xuống nữa đó. Nguyễn Phú Trọng chết thiệt rồi…

Tin Cập Nhật về Nguyễn Phú Trọng

ĐANG CHỜ TIN MẬT.

Cùng Bạn Đọc thân mến,

     DT Bỏ cả buổi hôm nay để tìm tin Nguyễn Phú Trọng, nhưng chỉ thấy những video có đề tài về sự…đột tử của NPT, nhưng khi mở ra xem thì toàn nói những tin tức không dính nhập gì đến sự bỏ đi của NPT cả. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ Tịch  nước (100%) cũng không nghe nói đến, lạ quá! Nhưng Dã-Thảo tìm được một video thứ hai tiếp theo của Thầy Thông Lai, có nói đến lý do tại sao tin này được giữ bí mật như vậy nên DT copy để Các Bạn theo dõi cho buồn…cho vui…theo mệnh nước nổi trôi…của VN chúng ta. Mời Bạn click vào video bên dưới để xem.

Thân mến,

DTQT. 07/10/2018.

https://youtu.be/9Znw-kByY1Y

13151939_1711757812382399_6047816273477980163_n

TIN VỀ NGUYỄN PHÚ TRỌNG.

Cùng Bạn Đọc thân mến,

     Dã-Thảo nhận được tin này từ một người bạn trên Facebook, Anh gởi cho DT một video của Thượng Tọa Thích Thông Lai báo cho tất cả chúng ta, từ trong cũng như ngoài nước, một tin vui là Nguyễn Phú Trọng đã…chết. Tin vẫn chưa được báo chí trong nước thông báo. Chính quyền đảng cộng sản Việt Nam đang ở trong một tình trạng vô cùng căng thẳng, cố giữ kín tin về NPT… đột tử. DT cũng rất thận trọng khi đưa lên website của mình tin này và DT đã vào internet để tìm thêm, cũng thấy video của thầy Thích Thông Lai với 99% là tin đúng, còn 1% là không. Tin hay không là quyền của mỗi người, DT chỉ xin được chia xẻ với các Bạn xa gần trong và ngoài nước những gì DT nghe được trong ngày hôm nay. Tiếp theo là video của Thượng Tọa Thông Lai. Mời bạn lắng nghe. Cầu mong cho nước Việt bình an, thoát khỏi vòng kềm kẹp của bọn độc tài cộng sản. Mong lắm thay! Video của Thầy Thích Thông Lai bị xóa, nên đến hôm nay Dã-Thảo đưa video từ internet (mới). Mong Bạn lắng nghe.

Thân mến,

DTQT. 18/04/2019.

Xin Bạn click video dưới đây.

Di Hoc Duoi XHCN 5

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TIÊU DIỆT…

Cùng Bạn Đọc,

     Đọc Dân Làm Báo thấy nhiều chuyện chướng tai gai mắt nhưng cứ lờ đi cho nó qua một ngày. Nhưng có những bài viết khiến mình không lờ đi được như bài viết dưới đây của Từ Thức post lên ngày 01/09/2018 với đề tài: “Làm Thế Nào Để Tiêu Diệt Một Dân Tộc”. DT xin phép tác giả được copy bài này, reblog trên trang nhà. Mời các Bạn cùng đọc và suy ngẫm và, xin các Bạn trong cũng như ngoài nước đừng làm ngơ đừng thờ ơ nữa!

Thân mến,

DTQT.  05/10/2018.

Cẩm nang làm cách nào để tiêu diệt một Dân tộc?

Cầm tù treo cổ dân tộc-danlambao

      Muốn tiêu diệt một dân tộc, bom đạn, đàn áp không đủ. Dù tối tân tới đâu, bom đạn không thể giết hết hàng trăm triệu người.

    Dưới đây là 12 biện pháp hữu hiệu nhất để bức tử một dân tộc, với điều kiện phải thực hiện cùng một lúc, đúng quy trình, có đủ ngân quỹ, nhân sự và quyết tâm sắt đá để thực hiện:

 1. Reo rắc ung thư, bệnh hiểm nghèo bằng cách cho tự do nhập cảng hàng hóa, lương thực độc hại.
 2. Gây đói rách, để nông dân, thương gia không có cách gì cạnh tranh để sống còn hơn là dùng hóa chất độc hại tràn ngập thị trường.
 3. Bộ Y tế, các nhà thương được tự do sản xuất, lưu hành, xử dụng thuốc giả, thuốc gây ung thư, bệnh truyền nhiễm.
 4. Khuyến khích rượu chè, ma túy, ăn chơi trụy lạc, để tiêu diệt trí não, nghị lực, sức đề kháng của dân, đặc biệt lớp trẻ.
 5. Khuyến khích những trò chơi dâm đãng, lố bịch, bỉ ổi, để tiêu diệt những ý niệm về nhân phẩm còn sót lại.
 6. Nhập cảng chủ nghĩa quái dị đã bị cả thế giới ghê tởm. Tẩy não, nhồi sọ để tiêu diệt khả năng phán đoán. Bỏ tù, bức tử, nhục mạ, cô lập những người còn khả năng suy nghĩ, phản kháng.
 7. Buôn bán bằng giả để triệt hạ uy tín của trí thức, biến dân tộc thành một con rắn không đầu, cá mè một lứa, không người đáng tin, đáng trọng, đáng kính. Trả lương rẻ mạt giáo chức, biến người truyền bá kiến thức thành cùng đinh, giáo dục một món hàng.
 8. Để ngoại nhân tự do nhập cảnh, cư trú như chỗ không người. Khuyến khích dùng ngoại tệ để thực tập đời sống nô lệ.
 9. Chặt cây, phá rừng, xả lũ. Tiêu diệt mầm sống, để dân suốt đời chỉ lo chống đỡ thiên tai, không còn đầu óc, sức lực nghĩ đến chuyện đất nước.
 10. Xuất cảng lao động, trục xuất những cá nhân có đầu óc ra khỏi nước, để tiêu diệt tiềm năng dân tộc.
 11. Bán đổ bán tháo tài nguyên quốc gia. Tàn phá môi trường, để nông dân, ngư dân tha phương cầu thực, bỏ đất, bỏ biển cho ngoại bang…

  12.Tiêu diệt ngôn ngữ, sợi dây liên lạc giữa các công dân, tâm hồn của một dân tộc.

     Một dân tộc không còn lãnh thổ, không tài nguyên, không chủ quyền, trí não bại hoại, tinh thần bạc nhược, thân thể bệnh hoạn, mất hết đạo lý, lương tâm, đạp lên nhau để sống, không còn ngôn ngữ, quên quá khứ, không tương lai, không biết mình là ai, không biết đang nhắm mắt theo một đám thảo khấu đi về hướng nào…. một dân tộc như vậy, không cần đánh cũng thắng, khỏi cần giết cũng chết… Sống cũng như đã chết.

                                                                                              01/09/2018

                                                                                              Từ Thức

                                                                      

CON ĐƯỜNG NHẬP CƯ.

Cùng Bạn Đọc,

     Có một chuyện, Dã-Thảo thường gặp các em rất trẻ, xin kể các Bạn nghe là các em nói tiếng Việt rất rành rẽ mạch lạc, đặt biệt là giọng Bắc, khác hẳn các em học sinh Việt Nam ở Úc nói tiếng Việt. Lẽ dĩ nhiên là Thảo biết các em từ đâu đến và đến từ lúc nào. Nhưng lý do thì DT không được tường tận cho lắm, cho đến khi nhận được nhiều email của các Bạn gởi đến, như email của Anh Longkangaroo gởi cho Thảo hôm 27/09/2018. Bài được viết bởi Thạch Thảo post trên báo “Trẻ” ngày 13/08/2018. Thảo xin phép tác giả được copy file này, Reblog trên Website của mình. Cảm ơn tác giả và Anh Longkangaroo. Mời Các Bạn kéo xuống đọc “Du Học Con Đường Nhập Cư” của Thạch Thảo.

Thân mến, 

DTQT. 02/10/2018

DU HỌC CON ĐƯỜNG NHẬP CƯ.

     Trong bối cảnh lịch sử Việt Nam hiện nay thì làn sóng xuất ngoại như một cuộc di tản âm thầm đến các nước tự do diễn ra càng ngày càng hối hả. Càng ngày càng xuất hiện nhiều những “Việt kiều song tịch” với khối tài sản khổng lồ rải rác khắp nơi. Và từ đó, xu hướng đổ tiền mua bất động sản vừa giữ của vừa kiếm lời tại các tiểu bang California, Texas, Florida, New York, Canada, hoặc Tây Âu, Ba Lan, Đức… Tài sản ấy đi vòng vòng chuyển trạm đến quốc gia thứ hai trước khi chuyển vào Mỹ, tất cả được xếp đặt khéo léo từ giới giàu theo diện đoàn tụ.

Du Học Con Đường Nhập Cư.

     Không chỉ chọn lựa nhập cư tìm môi trường sống, những người giàu ấy còn muốn thể hiện tiềm lực tại nơi mình cư trú. Tại Hoa kỳ là một minh chứng. Theo thống kê, mỗi năm trung bình mấy trăm tỷ USD vào thị trường địa ốc. Giá trị mỗi căn nhà từ 1 triệu đô – 3 triệu đô được trả tiền mặt là chuyện bình thường, đến nỗi các chuyên viên địa ốc cùng nhân viên ngân hàng phải choáng váng.

      Trong thực tế, họ được quyền đem tiền qua lập nghiệp khi đặt chân đầu tiên đến nước Mỹ theo luật quy định, còn số tiền từ đâu thì có trời mà biết! Người ta chuyển tiền dễ dàng nếu chứng minh nguồn tiền “sạch” hợp lý. Nói đến đây thì ai cũng hiểu điều này không khó trong một xã hội Việt Nam lách luật, thừa mưu mẹo vượt qua rào cản chính quyền sở tại. Ðây cũng là cơ hội cho người sở hữu gia sản ngầm lẫn nổi chuyển ra ngoài nước mà không bị đánh thuế, và cả bớt đi sự chú ý nếu còn sống trong nước.

     Vẫn còn nhiều thắc mắc tại sao họ đi được, bằng cách nào?

Du Học Con Đường Nhập Cư..jpg A

Hai ngôi nhà mới đã được bán. Chủ nhân là người Hà Nội, Hải Phòng mới nhập cư

     Có thể nói cách phổ biến nhất là bằng con đường du học, đó là đầu dây mối nhợ của những cuộc vượt biên bằng máy bay, thay vì vượt biển bằng tàu vào thập niên 80. Du học – kết hôn là giải pháp liên đới tốt nhất để lấy quốc tịch. Sau đó cha mẹ sẽ được âm thầm bảo lãnh, họ vừa giữ được ghế, chức vụ trong nước vừa có chỗ dung thân về sau. Sau khi được con cái bảo lãnh, một số cha mẹ là viên chức làm việc trong hệ thống chính quyền đã xuất ngoại với khối tài sản khổng lồ. Chuyện mua nhà sang trọng trị giá hơn cả 1- 2 triệu đô trong tầm tay, mua xe đắt tiền cùng hàng loạt vật dụng gia thất cao cấp chẳng nghĩa lý gì so với gia sản ngầm thu giấu rải rác ở một vài nước khác. Họ khôn ngoan, tránh trực tiếp chuyển tài sản vào Mỹ, mà chuyển sang địa bàn Tây Âu trước, cho dù sự rủi ro có thể xảy ra.

     Hãy trở về câu chuyện vào năm 2012 liên quan đến Michael Sestack – người có thẩm quyền cấp visa của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn, bị ra tòa vì nhận hối lộ lên đến 3 triệu USD liên quan đến trên 5,000 visa vào Mỹ hợp pháp. Chưa kể thời điểm 1995, một vụ gian lận bán visa khác ở Hà Nội lên đến hàng trăm ngàn USD dưới sự thông đồng của viên chức đại sứ quán khác. Bao nhiêu người đã lọt vào đất Mỹ kể từ thời gian ấy? Nếu làm con số tính thì kết quả không phải ít ỏi.

     Như một cuộc tháo chạy khỏi giáo dục trong nước, hầu hết gia đình khá giả muốn con em du học, hy vọng con cái không chỉ hưởng nền giáo dục tốt mà còn được hưởng nền văn minh tiến bộ.

     Mất niềm tin về nền giáo dục nước nhà, họ sẵn sàng bỏ tiền ra đầu tư cho con du học từ rất sớm ở cấp trung học phổ thông. Tổng cộng chi phí kể từ trung học cho đến đại học gần nửa triệu USD.  Hiện tượng du học rầm rộ kéo theo ngoại tệ cũng rầm rộ ra đi.

Du Học Con Đường Nhập Cư..jpg B

Một góc khu dân cư nơi có một số Việt kiều gốc Bắc chấp nhận mức thuế nhà trên 20,000 USD/ 1 năm

     Bi hài kịch về một xã hội Việt Nam hiện đại đầy góc tối ảm đạm khi nhiều con cái viên chức nằm trong hệ thống chính quyền cũng quay lưng lại sản phẩm giáo dục mà cha mẹ mình điều hành. Bằng chứng là các em ra nước ngoài sớm nhất khi gương mặt non nớt mới lớp 6, lớp 10 và chấp nhận trả chi phí học rất cao.

     Có gì đó không ổn dựa vào kỳ thi tốt nghiệp THPT mà báo chí chính thống quốc nội đưa tin không hề giấu giếm mới đây. Ðó là số học sinh từ gia đình có điều kiện chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa số còn lại là con em của người dân bình thường thi với nhau.

     Không có đầu tư nào đáng giá, đắt đỏ hơn đầu tư cho giáo dục. Vì thế, để lấy lại những gì đã chi và cả gặt hái, các em phải tìm cách “trốn”. Con đường hôn nhân là một trong sự lựa chọn an toàn nhất. Luật thì luật, vẫn còn lối đi vòng vượt qua luật. Sau thời gian định cư, các cựu du học sinh thừa đủ tiêu chuẩn bảo lãnh dây chuyền cha mẹ, anh em khi trở thành người Mỹ gốc Việt với bằng quốc tịch trong tay.

     Sự thật không như thập niên về trước, nếu không may mắn được kết hôn thật thì nay nhiều gia đình giàu có sẵn sàng trút tiền cho con có hợp đồng hôn nhân từ 60,000 – 100,000 USD từ người Mỹ da màu, Mexican…Với người bản xứ, đây là món tiền lớn. Yêu giả hay thật đều ngoài tầm kiểm soát, miễn sao đừng bị về nước sau khi tốt nghiệp hoặc học không đến nơi đến chốn.

Du Học Con Đường Nhập Cư..jpg C

Hình ảnh chuẩn bị xem bắn pháo bông mừng July 4th tại Towne Lake – Texas,              địa danh dành cho giới có thu nhập cao

     Nhiều Việt kiều mới nhập cư sẵn sàng trả thuế nhà từ 20,000 – 40,000 Mỹ kim cho những nhà ở những khu riêng có cổng ra vào an ninh, ai muốn vào thăm phải trình báo giấy tờ cá nhân. Phía sau mỗi căn nhà sang trọng ấy kèm theo phong cảnh thơ mộng, vài khu vực có cả du thuyền nhỏ.

     Towne Lake tại thành phố Cypress (Texas) là một minh chứng, nơi có nhiều ngôi nhà mà đa số chủ nhân nói giọng Bắc. Họ tự giới thiệu là người Hải Phòng, Hà Nội mới qua nhờ con (từng du học) bảo lãnh. Qua những câu chuyện được biết, phần lớn họ là doanh gia thành đạt, đại gia, công chức có quyền ở VN. Họ chỉ thích sống nơi ít người Việt, càng xa càng tốt.

     Chúng tôi biết có khi bên trong vài ngôi nhà phòng ốc trống trơn không người ở từ tháng này sang tháng nọ, dạng nhà đầu tư, rộng lớn, nhưng chỉ có bà nội bà ngoại chăm sóc cháu, giữ nhà. Chủ nhân thực sự thì chạy qua chạy lại VN làm ăn. Người ta chấp nhận xa con cái để chúng được đi học trường Mỹ!

     Chọn lựa cuộc di tản “hạ cánh an toàn” nhằm dọn đường cho gia đình trong tương lai – thông qua người con du học – đã thành phong trào. Hầu hết trường hợp, người vợ luôn dành vai trò tiên phong mở đường định cư ở lại, chấp nhận người chồng trở lại Việt Nam tiếp tục công việc vì nơi ấy dễ kiếm tiền hơn.

     Ðạt được mục đích nhập cư rồi thì rửa tiền không còn là điều khó khăn. Ngay tờ báo National Post, New York Post, Business Insider cũng đã bóc trần về khối lượng tài sản của quan chức Việt Nam, chỉ thua Trung quốc.

     Số tiền dưới dạng đầu tư cố định đã vào được đất Mỹ nhờ lách luật. Họ chuyển tiền ra khỏi Việt Nam bằng ngân hàng ngoại quốc, phần lớn tại Trung quốc hoặc Thái Lan.

     Ai từng theo dõi sự kiện chấn động hồ sơ Panama bị lôi ra ánh sáng có đến 189 cá nhân, 19 tổ chức ảo được thành lập tại nước ngoài thì sẽ thấy đó là một bằng chứng rửa tiền. Ðó là đồng tiền nước mắt và mồ hôi của mấy chục triệu dân đóng thuế cho ngân sách quốc gia nay vào túi tư nhân.

     Hiện nay có gần 170,000 du học sinh Việt Nam tại các nước có nền giáo dục văn minh. Riêng Mỹ quốc, ngoài 7,000 du học sinh cấp trung học, có hơn 22,000 du học sinh bậc đại học gốc Việt. Ngoài một số ít em chật vật mưu sinh vừa học vừa làm thêm cuối tuần nhằm bớt đi gánh nặng cho gia đình, vì gia đình đã hy sinh cầm cố tài sản cho con, thì đa số du học sinh xuất thân từ gia đình các quan chức “có quyền là có tiền”, đại gia thành đạt…

     Trong lặng lẽ kín đáo, nhờ con du học mà nhiều “Việt kiều song tịch” vào vai diễn, diễn sâu kịch bản nhằm an toàn sự nghiệp công danh. Thời đại kỹ thuật số cùng mạng xã hội thì không gì có thể giấu nổi thông tin đa chiều đủ chứng cứ – tuy họ vẫn đi giữa cuộc đời với hoạch định.