TRÁCH BÁC

Đừng gọi hắn ta bằng Bác,
Phan-Huy ơi, chữ Bác dành cho ai,
Thương ta, thương cả giống nòi,
Tặng hắn chữ Bác thật hoài cả công.
Công Cha, công Bác, công Chồng,
Chữ nào cũng đáng cho ta tôn thờ,
Còn hắn, tự tôn là Bác,
Thì đem hắn ra xử tội mạo danh!

Giống nòi đâu có lưu manh 

Nhảy lên bàn Phật, bắt dân cúi đầu.

Ở đâu cũng có tượng thờ,

Tiền tỷ một tượng, chứ đâu trăm ngàn,

Dân thì đói khát lầm than,

Còn "Người" hắn trồng hút máu dân đen.

Ai chống đối, xích xiềng lại,

Đem vào ngục tù, cắt cổ không tha.

"Người" hút máu chạy đầy đường,

Dân còn biết trốn đàng nào Phan-Huy?

DTQT  06/10/2017

 

THƠ PHAN HUY MPH

Bác ơi bác rước làm chi?
Búa liềm hiểm ác khác gì hùm beo
Quê hương đã đói đã nghèo
Còn thêm đảng Vẹm bám theo cướp ngày
Cướp gần chín chục năm nay
Nhà tan nước mất trắng tay giống nòi
Người dân nô lệ tôi đòi
Cao sang bác đảng lên ngôi bạo quyền
Nắm chặt vô sản chính chuyên
Đang tâm thống trị muôn niên quê nhà
Bác nay đã biến thành ma
Đảng bây giờ đã hóa ra ông chằng
Ông chằng ăn thịt dân đen
Đuổi nhà, chiếm đất, đổi tiền, cướp đô
Quê ta như một nấm mồ
Trên mồ quỉ đỏ reo hò múa may
Dưới mồ xiềng xích đôi tay
Người dân đành nuốt đắng cay đoạn trường.

http://fdfvn.wordpress.com

CÙNG MỘT BLOGGER

Bản Dịch Truyện Kiều: https://truyenkieuinenglish.wordpress.com
Bản Dịch Chinh Phụ Ngâm: https://chinhphungam.wordpress.com
Bản Dịch Cung Oán: https://cungoanngamkhuc.wordpress.com
Vườn Hương Lạ: https://bandichthongoaingu.wordpress.com

View original post