TÔI BÁN KẸO KÉO.

Cải tạo về…tôi bán kẹo kéo!

Đói đầu gối bò, đói cái bụng réo!

Kéo dài cây kẹo, kéo ngắn cuộc đời.

Đến trường bán kẹo, học trò chẳng cười.

Nhịn ăn mua kẹo, giúp thầy kiếm lời.

Vòng quay con số, vòng xoay cuộc đời.

Chỉ mong thời cuộc, cũng xoay vần thôi.

Chỉ mong một sớm, thấy cờ sao rơi.

Lá cờ tắm máu, cũng rách tả tơi.

Chỉ còn cái cáng, treo màu xanh trời.

Trần Nguyễn Diệu Nguyên