CÓ NHỮNG CUỘC CHIẾN VẪN ĐANG DIỄN RA HÀNG NGÀY, HÀNG GIỜ.

Dã-Thảo Xin Reblog bài viết thật hay và thật đúng của Songchi’s Blog.

Trích từ Báo Tổ Quốc. Cảm ơn Tác giả.

Mời bạn đọc, nhất là các bạn còn ở trong nước,

bỏ chút thì giờ quý báu của quý vị để đọc hết bài báo này.

Thân mến,

DTQT.

BÁO TỔ QUỐC

Từ nhiều năm nay đa số người VN cứ tưởng đất nước mình đang sống trong hòa bình, yên ổn, chính trị thì ổn định.

Thật ra cái gọi là “ổn định chính trị” ấy có được bởi chính sách cai trị bằng bàn tay sắt của một thể chế độc tài, luôn khinh dân, không tin dân, coi dân như kẻ thù, với cả một lực lượng đông đảo từ công an chìm, công an nổi, côn đồ, dư luận viên, bồi bút, tuyên giáo, chỉ điểm… cho tới quân đội để sách nhiễu, khủng bố, đàn áp nhân dân. Còn bên dưới bề mặt “ổn định” ấy là sự khủng hoảng, bất ổn toàn diện từ kinh tế, giáo dục, văn hóa, đạo đức xã hội cho tới quốc phòng, kết quả của một chính phủ kém cỏi, bất lực và tham nhũng nặng nề.

Sự “ổn định”…

View original post 1,486 more words